9. Sınıf Tarih: Orta Çağ’da Siyasi Yapı ve Ekonomi TEST - 1


Orta Çağ’da Siyasi Yapı ve Ekonomi konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Orta Çağ’da Siyasi Yapı ve Ekonomi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Orta Çağ’da Siyasi Yapı ve Ekonomi konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Orta Çağ’da Siyasi Yapı ve Ekonomi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Orta Çağ’da Siyasi Yapı ve Ekonomi TEST - 1
1.
Fenikeliler, ürünlerini satmak ve ihtiyaç duydukları altın, gümüş, bakır ve kalay gibi madenleri temin etmek için Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri meydana getirmişlerdir.

Fenikelilerde bu durumun,

I. uygarlığın zenginleşmesi,

II. Akdeniz ülkeleri ile doğu ülkeleri arasında kültürel etkileşimin yaşanması,

III. askeri güçlerinin artması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
2.
İstanbul’a geziye giden Murat, Ayasofya Camisi, Aya İrini Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı gibi yerlerde incelemelerde bulunmuştur.

Murat bu yerlerde yaptığı incelemeler sonucu bu eserlerin aşağıda verilen hangi uygarlık döneminden kaldığını öğrenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Roma
Soru Açıklaması
3.
I. Karum

II. Agora

III. Pankuş

Yukarıdakilerden hangileri İlk Çağlarda ticari faaliyetlerin yapıldığı yerlere verilen adlar arasındadır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Hindistan’da birbirlerine kapalı olan sosyal sınıflar bulunmaktaydı. Sınıflar arası geçişlerin olmadığı her toplumsal sınıf kendi uğraşında ve yaşam alanında var olmaktaydı.

Bu anlayışın Hindistan’da,

I. ulusal birliğin sağlanması,

II. farklı toplumların bölgeye hakim olması,

III. toplumsal dayanışmanın sağlanması

durumlarından hangilerini engellediği savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’ın tüccar topluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Urartular
Soru Açıklaması
6.
İlk Çağ’da, Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan meşhur Kral Yolu inşa edilmiştir.

Bu durum,

I. şehir devletleri şeklinde yönetilmesi,

II. kültürel etkileşimin yaşanması,

III. ticari faaliyetlerin yoğunlaşması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Bir dönem Anadolu’da egemen olan Romalılar, tiyatrolar, hamamlar, kütüphaneler, stadyumlar yapmışlar, ancak Anadolu’ya yerleşmemişlerdir. Bu nedenle Anadolu’nun yerli kültürü yaşamaya devam etmiştir.

Bu durumun Roma için;

I. dinsel inanış,

II. bilim ve sanat,

III. kültür birliği

konularından hangileri açısından olumsuz olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
8.
Moğol İmparatoru Cengiz Han, Celaleddin Harzemşah ile görüşmesi sırasında, “Dünyanın imarı ticaretle olur, onun için aramızdaki ticari münasebetleri geliştirelim” demiştir.

Buna göre Cengiz Han ile ilgili,

I. kalkınmaya önem verdiği,

II. yayılmacı politikayı tamamen terkettiği,

III. askeri açıdan güçsüz bir dönem yaşadığı

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Orta Çağ’da Avrupa’da,

– Kilisenin geniş topraklara sahip olması

– Eğitim kurumlarının kilise kontrolünde olması

durumlarına bakarak,

I. kilisenin siyasi ve ekonomik güce sahip olduğu,

II. laik eğitim sisteminin olmadığı,

III. soyluların yönetimdeki etkinliğinin arttığı

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Bizans İmparatorluğu’nda askeri gücü elinde bulunduran sülaleler tahtta hak iddia edebiliyordu.

Bu durumun Bizans İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Birden fazla soyun iktidara gelmesine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.