9. Sınıf Tarih: Orta Çağ’da Ordu, Kanunlar Gelişiyor TEST - 1


Orta Çağ’da Ordu, Kanunlar Gelişiyor konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Orta Çağ’da Ordu, Kanunlar Gelişiyor Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Orta Çağ’da Ordu, Kanunlar Gelişiyor konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Orta Çağ’da Ordu, Kanunlar Gelişiyor Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Orta Çağ’da Ordu, Kanunlar Gelişiyor TEST - 1
1.
Roma uygarlığında,

I. Cumhuriyet döneminin sona ermesi,

II. patrici ve plepler arasında sınıf çatışmaları yaşanması,

III. Pön Savaşlarının çıkması

durumlarından hangilerinin hukuk kurallarının hazırlanmasında etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
2.
Romalılar Dönemi’ne ait Justinianus Kanunları’nda “Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış drahoma adı verilen bir sözleşmeyle ya da kilise görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder.” şeklinde bir ifade yer almıştır.

Bu bilgilere göre,

I. çok eşliliğin yaygın olduğu,

II. evlilik konusunun dinî bir temele oturtulduğu,

III. toplumda kadına değer verilmediği

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
3.
On İki Levha Kanunlarını yaparak günümüz Avrupa hukuk kurallarının temelini atan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Roma
Soru Açıklaması
4.
Orta Çağ’da siyasi yapının en önemli unsurlarından biri olan ordunun temelini,

I. doktrin,

II. teçhizat,

III. teşkilat

unsurlarından hangilerinin oluşturduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
İlk ve Orta Çağ’da konar-göçerlerde ordunun savaş gücünü süvari birlikler oluştururken, yerleşik toplumlar ise daha çok savaş arabalarına sahip olmuştur.

Buna göre,

I. yaşam şeklinin askeri teşkilatı etkilediği,

II. ateşli silahların konar-göçerler tarafından kullanıldığı,

III. konar-göçerlerin daha hareketli bir askeri yapıya sahip olduğu

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Eski çağlardan, yani insanoğlu toprağa bağlandıktan beri göçebe ve yerleşikler hep karşı karşıya gelmiştir. Yerleşikler toprağa bağlı bir hayat sürerken göçebeler yağmacıdırlar ve kaçacak yeri olmayan çiftçilere bir anda sel gibi baskın ya-parlardı. Sonra ganimetleri toplayıp geldikleri gibi hızla çekip giderlerdi.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Yerleşik toplumların göçebelerin yaşam şeklinin değişmesinde etkili olduğu
Soru Açıklaması
7.
İlk Çağ’da,

I. Sümer,

II. Mısır,

III. Hitit

devletlerinden hangilerinin ordusunda donanma bulunmuştur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
8.
Romalılar Dönemi’ne ait Justinianus Kanunlarında ilk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapılmış, özellikle aile, kişi ve miras hukuku konularında düzenlemeler yer almıştır.

Bu bilgilere bakarak Justinianus Kanunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Medeni hukukun temelini teşkil etmiştir.
Soru Açıklaması
9.
Çin İmparatorluğu’nun silah gücü, imparatora asker sağlamakla yükümlü olan toprak sahiplerinin kontrolü altındaydı. Ordunun kullandığı silahların, zırhların ve atların maliyetini sadece soylular karşılayabiliyordu.

Buna göre Çin ordusu hakkında,

I. ordunun tamamının süvari birliklerden oluştuğu,

II. askeri gücün belirli bir zümrenin kontrolünde olduğu,

III. dönemin en güçlü askeri gücü olduğu

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
10.
Orta Çağ’ın en güçlü devletlerinden biri olan Moğol ordusu Mete Han’ın geliştirdiği onluk sisteme göre teşkilatlanmıştı. Gönüllü birliklerden oluşan orduyu ağırlık olarak hafif süvari birlikler teşkil ediyordu.

Buna göre Moğol ordusu ile ilgili,

I. düzenli birliklerden oluştuğu,

II. sevk ve idaresinin zor olduğu,

III. hareket kabiliyetine sahip bölüklere sahip olduğu

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.