9. Sınıf Tarih: Oğuzların İslamiyet’i Kabulü TEST - 1


Oğuzların İslamiyet’i Kabulü konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Oğuzların İslamiyet’i Kabulü Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Oğuzların İslamiyet’i Kabulü konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Oğuzların İslamiyet’i Kabulü Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Oğuzların İslamiyet’i Kabulü TEST - 1
1.
Tuğrul Bey bağımsızlığın ardından toplanan Kurultay’da hanedandan İbrahim Yınal, Yakuti ve Arslan Yabgu’nun oğlu Kutalmış’ı Irak’ın, Çağrı Bey’i Horosan’ın, amcası Musa Yabgu’yu Sistan ve Herat’ın, Çağrı Bey’in oğlu Arslan Kavurd’u Kirman bölgesinin fethedilmesiyle görevlendirmiştir.

Buna göre,

I. Kurultay, hükümdarın seçiminde etkilidir.

II. Ülke hanedan üyelerini malı anlayışı terkedilmiştir.

III. Selçuklu ülkesinin sınırlarının genişletilmesi amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen savaşlardan hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunun tamamlanmasına ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Dandanakan Savaşı
Soru Açıklaması
3.
Şii Büveyhoğullarının Abbasi Halifesi’ni baskı altına alması üzerine halifenin yardım çağrısına olumlu cevap veren Tuğrul Bey Bağdat Seferi’ne çıkarak halifeyi baskı altından kurtarmıştı. Bu gelişme üzerine Halife Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” ünvanını vermiştir. Bu olaydan sonra Halife dini gücü, Tuğrul Bey de siyasi gücü temsil etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Halifelik Türklere geçmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen savaşlardan hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır?
Doğru Cevap: "B" Pasinler Savaşı
Soru Açıklaması
5.
Sultan Melikşah döneminde Türk beylerinin Anadolu üzerine gönderilmesine devam edilmiştir. Bu dönemde devlet en geniş sınırlara ulaşmıştır. Melikşah devleti zayıflatmak isteyen Batıni hareketi ile mücadele etmiştir.

Buna göre ,

I. Anadolu’ya yönelik fetih politikasına önem verilmiştir.

II. Devletin hakimiyet sahası genişlemiştir.

III. Devletin bütünlüğüne yönelik faaliyetler engellenmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
I. Türkler Anadolu‘ya yerleşmeye başlamıştır.

II. Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline getirilmiştir.

III. Türkiye tarihi başlamıştır.

IV. Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştur.

V. Haçlı Seferlerinin başlamasına ortam hazırlanmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçları ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilenlerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Anadolu yönünde fetihlerin devam etmesi
Soru Açıklaması
8.
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucu unsuru olan ve yirmi dört boydan oluşan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "E" Oğuzlar
Soru Açıklaması
9.
Büyük Selçuklu döneminde yapılan,

I. Dandanakan,

II. Pasinler,

III. Malazgirt

savaşlarından hangileri Anadolu’nun Türkleşmesiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
10.
Hristiyanlar için kutsal sayılan Ani Kalesi’ni ele geçirdiği için halife tarafından “Ebul Feth” ünvanı verilen Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alp Arslan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.