9. Sınıf Tarih: Neden Tarih TEST - 1


Neden Tarih konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Neden Tarih Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Neden Tarih konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Neden Tarih Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Neden Tarih TEST - 1
1.
“Vatan ve memleketini seven, devlet ve milletin geleceğini düşünenler asırların olaylarını ve haberlerini kaydederek gelecek nesillere aktarırlar.”

Ahmet Cevdet Paşa’nın bu sözü ile,

I. tarih yazıcılığı,

II. demokratikleşme çalışmaları,

III. çağdaşlaşma faaliyetleri

konularından hangileri vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Tarihi olaylar aynen tekrarlanmaz.

Bu durum tarih araştırmalarında,

I. deney yapma,

II. gözlemde bulunma,

III. kaynaklardan yararlanma

yöntemlerinden hangilerinin kullanılmasını engellemiştir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Bir tarihî olay, kendisinden önceki ve sonraki olayları dikkate almadan incelenmemelidir. Çünkü bir olayın sonucu başka bir olayın nedenini oluşturmaktadır.

Buna göre tarihî bir olayın incelenmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelemenin
Soru Açıklaması
4.
Tarihte, bugün doğru olarak kabul edilen bilgiler yeni belge ve bulgular ışığında gelişebilir veya tamamen değişebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Tarihi bilgilerin değişebilir özellik taşıdığı
Soru Açıklaması
5.
I. Yer ve zaman belirtir.

II. Neden-sonuç ilişkisi içinde olayları inceler.

III. Daha çok başarılar üzerinde durulur, başarısızlıklardan söz edilmez.

IV. Objektif şekilde araştırma yapılır.

V. Farklı kaynaklardan yararlanılır.

Yukarıda verilenlerden hangisi bilimsel tarih anlayışına uygun değildir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
6.
Tarih araştırmalarında kişisel yorumlardan kaçınılmalı nesnel olunmalıdır.

Buna göre tarih araştırmalarında nesnel olunması için;

I. araştırmanın bilimsel kaynaklara dayanması,

II. kişisel yorumlara yer verilmesi,

III. tek bir kaynak kullanılması

durumlarından hangilerinin uygulanması gerekir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
7.
• Tarih bilgisi insanın düşünme yeteneğini artırır.

• Geçmişteki olayları değerlendiren insanlar geleceklerine daha iyi yön verir.

• Tarih bilgisi insanın vatan sevgisini artırır.

Yukarıda verilenler tarih bilimiyle ilgili aşağıdaki alt başlıklardan hangisinin açıklamaları içerisinde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Tarih öğrenmenin yararları
Soru Açıklaması
8.
Atatürk’ün “Türk evladı, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözüne bakarak,

I. Tarihin öğrenilmesi, Türk gençlerine önemli faydalar sağlayacaktır.

II. Tarih, gençlere gelecek için daha da güç katacaktır.

III. Tarih, mutlak değişmeyen bilgiler verir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
9.
“ Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.”

Atatürk’ün bu sözü ile ilgili,

I. geçmişin ilerleyen dönemlere değer kattığı,

II. tarihin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği,

III. eski yönetimlerin devam etmesinin gerektiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Tarih araştırmalarında,

I. olayların, meydana geldiği dönemin koşullarına göre ele alınması,

II. daha çok sözlü kaynakların kullanılması,

III. olayların bir çok kaynaktan yararlanılarak incelenmesi

durumlarından hangilerinin objektifliği sağladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.