9. Sınıf Tarih: Kabileden Devlete, Kanunlar Doğuyor TEST - 1


Kabileden Devlete, Kanunlar Doğuyor konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Kabileden Devlete, Kanunlar Doğuyor Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kabileden Devlete, Kanunlar Doğuyor konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kabileden Devlete, Kanunlar Doğuyor Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Kabileden Devlete, Kanunlar Doğuyor TEST - 1
1.
Asurlular mutlak monarşi ile yönetilirdi. Zamanla İran, Mısır ve Kıbrıs’ı ele geçirmişlerdir. Kral Yolu sayesinde Anadolu ile ticaret yapmışlardır.

Buna göre,

I. Yayılmacı bir siyaset izlenmiştir.

II. Anadolu ile ekonomik ilişkiler kurmuşlardır.

III. Anadolu’yu tamamen ele geçirmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Sümerliler Lagaş, Ur, Uruk ve Kiş gibi şehir devletleri kurmuşlardır.

Bu siyasi yapılanma,

I. Anadolu’nun hakimiyet altına alındığı,

II. siyasi birliğin olmadığı,

III. merkezi otoritenin güçlü olduğu

durumlarından hangilerinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
3.
Sümerlerde şehir devletlerinin başında Patesi veya Ensi denilen rahip krallar bulunmaktaydı.

Buna göre,

I. Yönetim dinsel karakter taşımaktadır.

II. Teokratik anlayış benimsenmiştir.

III. Sümerler bütün Mezopotamya’yı tek başına yönetmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Pers kralları ülkeyi satraplık denilen eyaletlere ayırmışlar ve her satraplığın başına da satrap denilen ve merkezden atanan valiler getirmişlerdir. Aynı zamanda yol yapımına önem veren Persler posta teşkilatını kurarak bu valileri sürekli denetim altında tutmuşlardır.

Buna göre, Perslerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Güçlü bir merkezi yönetim kurmuşlardır.
Soru Açıklaması
5.
I. Sümerliler

II. Asurlular

III. Akadlar

Yukarıda verilen Mezopotamya uygarlıklarından hangilerinde siyasi yapısı nedeniyle başkent kavramı oluşmamıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
6.
İlk Çağ’da kullanılan “nom”, “site”, “polis” kavramlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Şehir devletlerine verilen ad
Soru Açıklaması
7.
Hititler başlangıçta küçük beyliklerin birleşmesinden oluşan feodal bir devletken ilerleyen dönemlerde feodal beyler yerine merkezden gönderilen valiler tarafından yönetilmişlerdir.

Buna göre,

I. Merkezi yönetim güçlenmiştir.

II. Devletin parçalanması hızlanmıştır.

III. Savaşlarda alınan yenilgiler artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Roma uygarlığında MÖ 510 yılında krallık yönetimine son verilerek cumhuriyet dönemine geçilmiştir. Cumhuriyet döneminde devlet konsül adı verilen iki yüksek memur tarafından yönetilmiştir. Bu konsüller birbirlerine ve meclise karşı sorumlu olmuştur.

Buna göre Roma uygarlığı ile ilgili,

I. demokratik uygulamaların yer aldığı,

II. sınırların daraldığı,

III. mutlakiyet anlayışının terk edildiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İyonyalılara ait şehir devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ninova
Soru Açıklaması
10.
Hititlerde ülke yönetimini elinde bulunduran krallar aynı zamanda başkomutan, başrahip ve başyargıçtı.

Bu durum Hititlerde,

I. mutlak monarşi,

II. teokrasi,

III. demokrasi

anlayışlarından hangilerinin olduğunun kanıtıdır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.