9. Sınıf Tarih: İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi TEST - 1


İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi TEST - 1
1.
Karahanlılar diğer Türk – İslam devletlerinden farklı olarak Türklerin yoğun olarak yaşadığı Orta Asya’da kurulmuştur.

Bu durum,

I. Türk kültürünün devam ettirilmesi,

II. Arapça ve Farsça yerine Türkçe’nin resmi dil olarak benimsenmesi,

III. Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasının yavaşlaması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların özellikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Halifeliği kendi kontrolleri altına almışlardır.
Soru Açıklaması
3.
• Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını sağlamışlardır.

• Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtarmışlardır.

• Sultan ünvanını ilk kez kullanmışlardır.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki Türk – İslam devletlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Gazneliler
Soru Açıklaması
4.
I. Talas Savaşı

II. Hint Seferleri

III. Dandanakan Savaşı

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Gaznelilerin yıkılış sürecine girmesine ve yeni bir Türk devletinin kurulmasına ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
5.
I. Karahanlılar

II. Gazneliler

III. Tolunoğulları

Yukarıdaki devletlerden hangileri adını kuruldukları coğrafyadan almıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
6.
Karahanlılar İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen milli benliklerini korumuşlardır.

Bu yargıya,

I. Türkçe’nin resmi dil olarak ilan edilmesi,

II. eski Türk idare geleneğinin uygulanması,

III. İslam hukukunun uygulanması

gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Gaznelilerin,

I. Hindistan’a İslamiyet’i yaymaları,

II. Abbasi halifesini korumaları,

III. Büyük Selçuklular ile hakimiyet mücadelesi yaşamaları

politikalarından hangileri İslam dünyasındaki saygınlıklarını artırmıştır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Gaznelilerin,

I. orduda ücretli askerler bulundurmaları,

II. halifeliği himaye etmeleri,

III. çok uluslu bir yapıya sahip olmaları

özelliklerinden hangilerinin yıkılmalarında etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
9.
Karahanlılar döneminde ilk burslu öğrenci sistemi uygulanmıştır.

Bu durum,

I. sosyal devlet,

II. demokratik yönetim,

III. laik devlet

anlayışlarından hangilerinin benimsendiğini gösterir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Gazneliler dönemine aittir?
Doğru Cevap: "A" Şehname
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.