9. Sınıf Tarih: İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya TEST - 1


İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya TEST - 1
1.
İslamiyet’ten önce Araplarda ay, güneş, yıldız tanrıları gibi bir takım tanrılar vardı. Araplar bu tanrıları temsilen putlara taparlardı. Her kabilenin kendine ait bir putu vardı. Bu putlar tanrıları temsilen Kabe’de bulunurdu.

Buna göre,

I. Kabe Araplar için kutsal bir yerdir.

II. Çok tanrılı bir inanç yapısı vardır.

III. Dini alanda birlik sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
2.
İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda Main, Seba, Himyeri gibi şehir devletleri yer almaktadır.

Buna göre İslam öncesi dönemde Arap Yarımadası ile ilgili,

I. Siyasi birlik yoktur.

II. Ticaret önemli bir geçim kaynağıdır.

III. Güçlü merkezi devletler bulunmamaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Arabistan’da ticari hayatın en önemli unsuru panayırlardı. Bunlardan en önemlisi ise Ukaz Panayırı idi. Savaşmanın haram olduğu aylarda bütün kabileler bu panayıra katılır panayırlarda yarışmalar düzenlenir, alış veriş ortamı sağlanır, düzenlenen şiir yarışmaları sonrasında başarılı olan şiirler Kabe’nin duvarına asılırdı.

Buna göre Ukaz Panayırı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Siyasi birlik sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
4.
I. Kabileler halinde yaşamaları

II. Sözlü edebiyatta gelişmeleri

III. Ticaretle uğraşmaları

İslamiyet’ten önce Araplarda yukarıda verilen durumlardan hangileri merkezi bir devletin kurulmasını engellemiş ve sürekli mücadelelere neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda halk genel olarak köleler ve hürler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Köleler sahipleri tarafından alınır ve satılırdı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal alanda eşitlik ve adaletin olmadığı
Soru Açıklaması
6.
Mekkelilerin İslamiyet’e karşı çıkmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "E" İslamiyet’in ticari faaliyetlere engel olması
Soru Açıklaması
7.
Mekke, İslamiyet’ten önce cahiliye Arapları, İslamiyet’ten sonra ise Müslümanlar için önemli bir şehir olma özelliğini korumuştur.

Buna göre Mekke’nin,

I. sadece yerleşik Arapların yaşaması,

II. ticaret için önemli panayırların kurulması,

III. Kabe’nin bulunması

özelliklerinden hangileri her iki dönemde de önemli bir merkez olmasına ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
8.
Mekke’de Müslümanların sayısının her geçen gün artması üzerine Mekkeli Müşrikler Hz. Muhammed’in soyu olan Haşimoğulları soyuna boykot uyguladılar. Onlarla evlilik ve ticareti yasakladılar.

Buna göre,

I. İslamiyet’in yayılması, müşrikleri rahatsız etmiştir.

II. Müslümanlara yönelik baskılar artmıştır.

III. Müşriklerle Müslümanlar arasında savaş sona ermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed Medine’de kurulan İslam Devleti’nin devlet başkanı, İslam ordularının başkomutanı hem de Müslümanların Peygamberi idi.

Buna göre,

I. Hz. Muhammed İslam Devleti’nin lideri konumundadır.

II. İslam Devleti’nde en yetkili kişi Hz. Muhammed’dir.

III. Devlet yönetiminde kabileler de etkilidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Bedir Savaşı’nın kazanılmasından sonra Hz. Muhammed “Savaşta esir alınanların herbirinin okuma yazma bilmeyen on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmaları” kararını almıştır.

Buna göre Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" En olumsuz şartlarda bile eğitime ve kültüre önem vermiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.