9. Sınıf Tarih: İslamiyet Yayılıyor (Dört Halife Devri) TEST - 1


İslamiyet Yayılıyor (Dört Halife Devri) konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İslamiyet Yayılıyor (Dört Halife Devri) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslamiyet Yayılıyor (Dört Halife Devri) konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslamiyet Yayılıyor (Dört Halife Devri) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: İslamiyet Yayılıyor (Dört Halife Devri) TEST - 1
1.
Hz. Ebubekir döneminde yapılan savaşlar sonrasında vahiy katiplerinin şehit olması üzerine Kur’an-ı Kerim toplatılarak kitap haline getirilmiştir.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kur’an-ı Kerim ayetlerinin değişmeden günümüze kadar ulaşmasına
Soru Açıklaması
2.
I. Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması

II. Dinden dönen kavimlerin itaat altına alınması

III. Mekke’nin fethedilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Hz. Ebubekir dönemine ait gelişmeler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Hz. Ömer döneminde İslam Devleti’nin ilk önemli teşkilatlanma çalışmaları başlamıştır.

Buna göre Hz. Ömer döneminde teşkilatlanma çalışmalarının başlamasında,

I. halifelerin seçimle belirlenmesi,

II. İslam devletinin sınırlarının genişlemesi,

III. Hudeybiye Barışı’nın yapılması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
4.
I. Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli bölgelere gönderildi.

II. Kur’an-ı Kerim kitap haline getirildi.

III. İslam orduları Türklerle ilk kez savaştı.

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Hz. Osman dönemine aittir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Hz. Osman döneminde Kıbrıs Adası fethedilip Bizans’la yapılan deniz savaşı kazanılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" İslam Devleti’nin deniz aşırı seferler yaptığının
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda verilen yerlerden hangisi Hz. Ömer döneminde fethedilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Hayber
Soru Açıklaması
7.
Hz. Osman Emevi soyundan gelenleri devletin üst yöneticiliklerine getirmiştir.

Bu durum,

I. sınırların genişlemesi,

II. Müslümanlar arasında sorunlar çıkması,

III. Hz. Osman’ın şehit edilmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Hz. Ali halife olduktan sonra Emevi ailesinden olanlar Hz. Ali’nin halifeliğini Hz. Osman’ın katillerini cezalandırmadığı gerekçesiyle kabul etmediler. Bu yüzden Hz. Ali ile karşıtları arasındaki iktidar mücadelesi çatışmaya dönüştü.

Buna göre yaşanan bu çatışmalar,

I. Mekke’nin kaybedilmesi,

II. fetihlerin durması,

III. İslam devletinin otoritesinin sarsılması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Ömer dönemindeki teşkilatlanma çalışmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Medine İslam Devleti kurulmuştur.
Soru Açıklaması
10.
I. Sıffin

II. Kadisiye

III. Ecnadeyn

Dört Halife döneminde yapılan yukarıdaki savaşlardan hangileri sınırların genişlemesinde etkili değildir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.