9. Sınıf Tarih: İnsanlığın İlk İzleri TEST - 1


İnsanlığın İlk İzleri konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İnsanlığın İlk İzleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnsanlığın İlk İzleri konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnsanlığın İlk İzleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: İnsanlığın İlk İzleri TEST - 1
1.
I. Yazının bulunması

II. Paranın icat edilmesi

III. Madenlerin kullanılması

Yukarıda verilenlerden hangileri tarih öncesi ve tarihi devirler olarak tarihin ayrılmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Yontma Taş Devri’nde insanların temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktı. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerini devam ettirmişler ve farklı bölgelere göç etmişlerdir.

Buna göre;

I. Üretim faaliyetleri görülmemiştir.

II. Yerleşik yaşam başlamamıştır.

III. Ticari faaliyetler gelişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Tarih devirlerinin çağlara ayrılmasında;

I. başarılı komutanlar ve yaptığı savaşlar,

II. insanlık tarihini etkileyen evrensel gelişmeler,

III. ekonomik gelişmeler

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
4.
Cilalı Taş Devri’nde yerleşik yaşama geçilmiş ve köyler kurulmuştur.

Buna göre köylerin kurulması,

I. toplumsal yaşamın gelişmesi,

II. ilk kez ateşin kullanılması,

III. avcılığın ve toplayıcılığın başlaması

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Tarih öncesi dönem incelendiğinde bir bölgede Yontma Taş Devri’nin yaşandığı görülürken bir başka bölge insanlarının Maden Devri’ne geçtiği görülmüştür.

Buna göre, ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tarih öncesi dönemler her yerde aynı zaman diliminde yaşanmamıştır.
Soru Açıklaması
6.
Cilalı Taş Devri’nde ticari faaliyetlerin başlamasında,

I. bitki liflerinden elbiseler yapılması,

II. hayvanların evcilleştirilmesi,

III. üretim fazlasının ortaya çıkması

durumlarından hangileri doğrudan etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
7.
Tarih öncesi döneme ait bir yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda taş baltalara, ev kalıntılarına ve demirden yapılmış silahlara rastlanılmıştır.

Buna göre, bu bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Tarih öncesi dönemler tarihsel gelişime uygun olarak yaşanmıştır.
Soru Açıklaması
8.
I. Para

II. Ateş

III. Yazı

Yukarıda verilen icad ve buluşlardan hangileri Tarih Öncesi Çağlara aittir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
9.
I. Bitki liflerinin elbiseler

II. Paralar

III. Taştan araç ve gereçler

IV. Yazılı tabletler

Tarih öncesi dönemi araştıran bir tarihçinin yukarıdaki kalıntılardan hangilerine ulaşması beklenemez?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
10.
Yazının olmadığı Yontma Taş Devri’nde insanlar günlük faaliyetlerini aşağıdakilerden hangisiyle geleceğe aktarmışlardır?
Doğru Cevap: "D" Mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.