9. Sınıf Tarih: İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları TEST - 1


İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları TEST - 1
1.
Hititler döneminde Anadolu ülkesi “Bin tanrı ili” olarak adlandırılmıştır.

Bu durum Hititlilerde;

I. ticaretin önemli bir geçim kaynağı olduğu,

II. dini alanda hoşgörülü oldukları,

III. çok tanrılı bir inanışa sahip oldukları

özelliklerinden hangilerinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Hititlilere ait önemli eserlerden biri de anal adı verilen yıllıklardır. Bu yıllıklar tanrılara hesap vermek amacıyla hazırlanmış, zaferlere ve aynı zamanda yenilgilere de yer verilmiştir

Buna göre,

I. Objektif tarih anlayışı ortaya çıkmıştır.

II. Yazılan yıllıklarda dini inanışlar etkili olmuştur.

III. Hititliler tek tanrılı bir topluluktur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
3.
İlk Çağ’da uygarlıklar daha çok akarsu kenarlarında oluş-muştur.

Buna göre, İlk Çağ uygarlıkları ve ortaya çıktıkları yerlerle ilgili;

I. Mısır – Nil Nehri

II. Mezopotamya – Fırat ve Dicle Nehirleri

III. Hint – Ganj ve İndus Nehirleri

IV. Anadolu – Kızılırmak, Yeşilırmak, Gediz, Büyük Menderes Nehirleri

V. Yunan – Seyhan ve Ceyhan Nehirleri

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilenlerden hangisi Urartuluların ölümden sonra yaşam inancına sahip olduklarının göstergesidir?
Doğru Cevap: "D" Oda şeklinde mezarlar yapmaları
Soru Açıklaması
5.
Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı sırasında Mısır’a özgü bir yazı olan Hiyeroglif yazısı da Anadolu’da tanınmıştır.

Buna göre,

I. Savaş, uygarlıklar arası kültürel etkileşime neden olmuştur.

II. Anadolu’da dinsel inanç değişime uğramıştır.

III. Hitit kültürü Anadolu’da yok olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
6.
Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı’nda Hitit Kralı Hattuşili’nin mühürü yanında Hitit Kraliçesi Pudehapa’nın da mühürü bulunmaktaydı.

Buna göre,

I. kraliçenin ülke yönetiminde etkinliğinin olduğu,

II. Hititlerde dine dayalı egemenliğe son verildiği,

III. kraliçenin kralın yetkilerini sınırlandırdığı

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
7.
I. Hititler – Hattuşaş

II. Frigler – Sardes

III. Urartular – Tuşpa

IV. Lidyalılar – Gordion

Yukarıdaki Anadolu uygarlıkları ve başkentleri ile ilgili eşleştirmelerden hangileri yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
8.
Kadeş Barışı ile ilgili;

I. Tarihteki ilk yazılı antlaşmadır.

II. Suriye; Hititler ve Mısırlılar arasında paylaşılmıştır.

III. Hititler bütün Mezopotamya’ya hakim olmuştur.

bilgilerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
9.
I. Sümerler

II. Babiller

III. Akadlar

IV. Asurlar

V. Elamlılar

Yukarıdaki uygarlıklardan hangisi ilk imparatorluk olma özelliğine sahiptir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
10.
Heredot tarihinde “Sakalar” olarak adlandırılan, altın ve gümüş işlemeciliğinde gelişmiş oldukları için “Bozkırın Kuyumcuları” denilen İlk Çağ’da yaşamış Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İskitler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.