9. Sınıf Tarih: Emeviler TEST - 1


Emeviler konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Emeviler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Emeviler konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Emeviler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Emeviler TEST - 1
1.
Emeviler Arap olmayan Müslümanlara mevali (azadlı köle) gözüyle bakıyorlardı. Bunlar Araplar ile aynı haklara sahip değillerdi. Bu durum Arap olmayan Müslümanların Emevilere yönelik tepkilerini artırmıştır.

Buna göre,

I. Emeviler ırkçı politika izlemiştir.

II. İslam Devleti Arap devleti niteliğine bürünmüştür.

III. Arap olmayan Müslümanlar bu durumdan rahatsız olmuştur.

IV. Emeviler Araplardan yeni vergiler almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Emeviler Dönemi’nde Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir.

Bu durum,

I. Arapça’nın yaygınlaşması,

II. eğitim faaliyetlerinin devlet tarafından yapılması,

III. halifeliğin gücünün artması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
3.
Emeviler Devri’nde halifelik saltanat şekline dönüşerek bir ailenin eline geçmiştir.

Bu durum,

I. halifeliğin Müslümanlar üzerindeki etkisinin azalması,

II. savaşlarda alınan galibiyetlerin artması,

III. teşkilatlanma çalışmalarının hızlanması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
4.
I. İstanbul’un kuşatılması

II. Kerbela Olayı

III. İspyanya’nın fethi

Emeviler Dönemi’nde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerden hangileri İslam dünyasındaki ayrılıkların kesinleşmesine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Emevilerin yaptıkları fetihler sayesinde geniş sınırlara ulaşması,

I. farklı ulusların egemenlik altına alınması,

II. farklı bölgelerde siyasi hakimiyet kurulması,

III. mimari ve sanatta çeşitli tarzların ortaya çıkması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
İslam Devleti’nde, Abdülmelik dönemine kadar Bizans ve Sasani paraları kullanılırken, bu dönemde ilk İslam parası bastırılmıştır.

Bu durum,

I. ekonomik bağımsızlığın sağlandığı,

II. ticari faaliyetlerin sona erdiği,

III. devlet gelirlerinde azalma olduğu

bilgilerinden hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Emevi komutanlarından Tarık Bin Ziyad Cebeli Tarık Boğazı’nı geçerek İspanya’ya ulaşmış ve İspanya’ya hakim olmuştur.

Bu duruma bakarak,

I. İslam kültürünün Avrupa’da yayılması,

II. İslamiyet’in Avrupa’da tanınması,

III. Avrupa’nın tamamen hakimiyet altına alınması

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
8.
I. Avrupa’da fetihler yapılması

II. İlk İslam parasının basılması

III. Arapça’nın resmi dil ilan edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Emevilerin ulusçu olduklarının göstergesidir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
9.
İslam dünyasında siyasi olarak kesin ayrılıklar hangisi döneminde olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Emeviler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi’nde Müslümanların Avrupa’da toprak kaybetmelerine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Puvatya Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.