9. Sınıf Tarih: Emeviler, Abbasiler, Bilim Medeniyeti TEST - 1


Emeviler, Abbasiler, Bilim Medeniyeti konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Emeviler, Abbasiler, Bilim Medeniyeti Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Emeviler, Abbasiler, Bilim Medeniyeti konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Emeviler, Abbasiler, Bilim Medeniyeti Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Emeviler, Abbasiler, Bilim Medeniyeti TEST - 1
1.
Abbasiler Dönemi’nde Grek eserlerinin çeviri ve yorumu başladı. Abbasi halifeleri Harun Reşid ve Memun zamanlarında bu gelişmeler hızlandı.

Buna göre Abbasiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Dini eğitimin önemini kaybettiği
Soru Açıklaması
2.
Halife Mansur döneminde bilimsel ve kültürel faaliyetlere önem verilmiştir.

Buna göre,

I. farklı dillerden eserlerin Arapça’ya çevrilmesi,

II. Beyt’ül Hikme adı verilen medreselerin açılması,

III. bilim adamlarının desteklenmesi

durumlarından hangileri bu yargıyı kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
İslam Devleti’nde fetihlerin yapıldığı en yoğun dönem Emeviler Dönemi olmuştur.

Bu durumun,

I. farklı kültürlerle etkileşim yaşanması,

II. Müslümanlar arasındaki ayrılıkların sona ermesi,

III. Arap Yarımadası dışında fetihlerin başlaması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Muallim-i Sani unvanı ile bilinen akılcılığın ve pozitif bilimlerin öncülüğünü yapan İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Farabi
Soru Açıklaması
5.
Şüpheyi, gerçeğe ulaşmanın tek yolu olarak gören, Büyük Selçuklular Dönemi’nde Nizamiye Medreselerinde başmüderrislik yapmış ünlü bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gazali
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde görülen dinî bilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Filoloji
Soru Açıklaması
7.
Endülüs Emevileri Dönemi’nde başkent Kurtuba’da yer alan medresede Avrupa’dan gelen gençler hatta din adamları eğitim görmüşlerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Endülüs Emevileri bilim ve kültür alanında ileri bir seviyededir.
Soru Açıklaması
8.
Abbasilerin 1258 yılında yıkılmasından sonra halifelik makamı aşağıdaki devletlerden hangisinin himayesine girmiştir?
Doğru Cevap: "B" Memlükler
Soru Açıklaması
9.
İslam Devleti’nde aşağıdaki sanat dallarından hangisinin gelişmesi beklenemez?
Doğru Cevap: "D" Resim ve heykel
Soru Açıklaması
10.
----- Dönemi’nde bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’l Hikme kurulmuştur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Abbasiler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.