9. Sınıf Tarih: Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı TEST - 1


Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı TEST - 1
1.
Selçuklularda vezir Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye Medreselerinde, parasız eğitimin yanı sıra vakıflar aracılığıyla öğrencilere yiyecek ve giyecek yardımı da yapılmıştır.

Bu durum Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal devlet anlayışının benimsendiğinin
Soru Açıklaması
2.
Büyük Selçuklular döneminde ülke genelinde medrese yapımına önem verilmiştir.

Bu durumda aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Devletin ticari gelirlerinin artırılmak istenmesi
Soru Açıklaması
3.
Selçuklularda hükümdar çocuklarının devlet deneyimi kazanmaları amacıyla eğitiminden sorumlu devlet görevlilerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Atabey
Soru Açıklaması
4.
Büyük Selçuklularda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Saltanat’ta son söz hükümdara aittir.

Yalnızca bu bilgiye göre;

I. Divan-ı Saltanat danışma meclisi özelliğindedir.

II. Hükümdarın yetkileri kısıtlanmıştır.

III. Teokratik devlet anlayışı uygulanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Tarih dersinde Büyük Selçuklu Devleti’ni işleyen Ayşe Öğretmen’in derste aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi vermesi beklenemez?
Doğru Cevap: "D" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
6.
Selçuklu saray teşkilatında yer alan görevliler ve görevleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hacip: Sultanın içeceklerinden sorumludur.
Soru Açıklaması
7.
Selçuklu sultanları dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin halka toprak dağıtmışlardır.

Buna göre,

I. sosyal devlet anlayışının benimsendiği,

II. tarımı geliştirmeye yönelik uygulamalar yapıldığı,

III. şeri hukuk kurallarının uygulanmadığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
8.
Büyük Selçuklu Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli gelişmeler yaşandığı söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Denizcilik
Soru Açıklaması
9.
I. Yusuf Has Hacip

II. Nizamül Mülk

III. Sadettin Köpek

IV. Tonyukuk

Yukarıdaki devlet adamlarından hangileri Büyük Selçuklu Devleti’nde vezirlik makamında yer almıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
10.
Selçuklularda hükümdar ile diğer görevliler ve halk arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hacip
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.