9. Sınıf Tarih: Boylardan Devlete TEST - 1


Boylardan Devlete konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Boylardan Devlete Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Boylardan Devlete konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Boylardan Devlete Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Boylardan Devlete TEST - 1
1.
Mete Han Çin’i tamamen etkisiz hale getirmesine rağmen Çin topraklarına yerleşmemiştir.

Bu uygulamayla Mete Han aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Türklerin kalabalık Çinliler içinde milli benliklerini kaybetmesini engellemeyi
Soru Açıklaması
2.
I. Çin’e karşı akınlar düzenlenmesi

II. Çin’in vergiye bağlanması

III. Çinli prenseslerle evlenilmesi

Mete Han’dan sonra ortaya çıkan yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hunların içten yıkılmalarına ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilenlerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İhşidler
Soru Açıklaması
4.
I. Kurultayın oluşturulması

II. Bütün Türk boylarının Hun hakimiyetine alınması

III. Askeri ve idari düzenlemeler yapması

Mete Han’ın yukarıdaki faaliyetlerinden hangileri Türk siyasi birliğini sağladığının doğrudan göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Köktürk Devleti’nin parçalanması ve Türkler’in Çin hakimiyetine girmelerinden sonra Türkler Çin’e karşı birçok kez ayaklanmış ve bu ayaklanmalar sonucunda Kutluk Devleti’ni kurmuşlardır.

Buna göre,

I. Türkler Çin esaretine son vermek istemiştir.

II. Türkler bağımsız yaşamaya düşkündürler.

III. Türkler isyan sonucunda Çin’e hakim olmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Uygurlar kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak Çin’in etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdir.

Buna göre Uygurların yerleşik yaşama geçmesi,

I. kalıcı sanat eserleri oluşturulması,

II. kut anlayışının ortaya çıkması,

III. şehircilik hayatının gelişmesi

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Köktürk Devleti, İstemi Yabgu döneminde Bizans ve Sasanilerle ittifaklar yapmıştır.

Buna göre, bu ittifaklara ortam hazırlayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İpek Yolu hakimiyetinin ele geçirilmek istenmesi
Soru Açıklaması
8.
Köktürklerde, Bilge Kağan döneminde Kül Tigin orduların başkomutanlığına, Tonyukuk da başdanışmanlığa getirildi. Bu üç devlet adamı arasında tam bir uyum vardı. Çinlilerin kışkırttığı Türk boyları itaat altına alındı. Çin’e başarılı seferler yapılarak üstünlük sağlandı.

Buna göre Köktürklerle ilgili,

I. Devlet yönetiminde sorun yaşanmamıştır.

II. Siyasi birlik güçlenmiştir.

III. Bölgede söz sahibi bir devlet olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Çin ile gelişen ilişkiler Uygurlar arasında Maniheizm dininin yayılmasında etkili olmuştu. Uygurlar, bu dinin koruyucusu olmuşlar ve bu dine ait tapınaklar yapmışlardır. Uygurlar başka dinlere de saygılı olmuşlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Uygurlar Çin hakimiyetine girmişlerdir.
Soru Açıklaması
10.
Moğol kökenli kabilelerin Mete Han’dan toprak istemeleri üzerine Mete Han toprağın millete ait olduğunu ileri sürerek Moğol kabilelerine savaş açmıştır.

Buna göre,

I. Mete Han ulusçu bir politika izlemiştir.

II. Moğollar Hunları hakimiyet altına almıştır.

III. Mete Han vatan ve milet sevgisine sahiptir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.