9. Sınıf Tarih: Avrasya’da İlk Türk İzleri TEST - 1


Avrasya’da İlk Türk İzleri konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Avrasya’da İlk Türk İzleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Avrasya’da İlk Türk İzleri konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Avrasya’da İlk Türk İzleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Avrasya’da İlk Türk İzleri TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk anayurtları olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Orta Asya
Soru Açıklaması
2.
Türklerin tarih sanesine çıktıkları ilk yerler geniş bozkırların bulunduğu yerlerdir.

Bu durumun Türkleri,

I. yaşam şekli,

II. geçim kaynağı,

III. yönetim şekli

konularından hangilerinde etkilediği savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde Türk adının anlamını “olgunluk çağı” olarak tanımlayan bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kaşgarlı Mahmut
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi farklı kaynaklarda kullanılan Türk adının anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şaman
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin Orta Asya’da yaşanan kültürler hakkında bilgi vermesi beklenemez?
Doğru Cevap: "C" Gordion
Soru Açıklaması
6.
İslamiyet öncesi Türk tarihine ait ilk yazılı bilgilerin Çin kaynaklarından elde edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Göçebe yaşamdan dolayı yazılı kültürün gelişmemesi
Soru Açıklaması
7.
Türk topluluklarına ait ilk kültür izleri, geniş bozkırlara sahip Avrasya’da görülmüştür. Dolayısıyla Türklerin izlerine başta Orta Asya olmak üzere Kafkaslar, Karadeniz’in kuzeyi ve Macaristan ovalarını içine alan geniş bir sahada rastlanmaktadır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Türklerin farklı coğrafyalarda hakimiyet kurduğu,

II. Türk tarihini bir bütün halinde incelemenin zor olduğu,

III. Türklerin birlik halinde hareket ettiği

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Anadolu coğrafyasına Türkiye denilmesi aşağıdaki yüzyıllardan hangisinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" XII.
Soru Açıklaması
9.
Türkiye kelimesi ilk olarak VI. yüzyılda ---- kaynaklarında ----için kullanılmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Bizans – Orta Asya
Soru Açıklaması
10.
Orta Asya’da kurgan olarak bilinen mezarlarda yapılan arkeolojik kazılarda Tarih Öncesi Çağlar’a ait kültür malzemeleri ortaya çıkarılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kültür malzemelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kil tabletler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.