9. Sınıf Tarih: Abbasi Devleti ve Türkler TEST - 1


Abbasi Devleti ve Türkler konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Abbasi Devleti ve Türkler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Abbasi Devleti ve Türkler konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Abbasi Devleti ve Türkler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Abbasi Devleti ve Türkler TEST - 1
1.
Abbasiler Dönemi’nde farklı ırktan Müslümanlar devlet yönetiminde etkili hale gelmiş, Arap üstünlüğü sona ermiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Emevilerin ırkçı politikası Abbasiler tarafından terk edilmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Emeviler Dönemi’nde,

I. Sicilya ve Sardunya adalarına akınlar yapılması,

II. İspanya’nın fethedilmesi,

III. Türgişlerle savaşlar yapılması

gelişmelerinden hangileri güçlü bir donanma oluşturulduğunun kanıtıdır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Abbasiler Dönemi’nde Avasım adı verilen uç bölgelerine Türkler yerleştirilmiştir.

Buna göre,

I. Türklere İslamiyet’i zorla kabul ettirmek,

II. sınırların güvenliğini sağlamak,

III. sınır ötesi yapılacak fetihleri kolaylaştırmak

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Emeviler Dönemi’nde,

I. Arap olmayanlara kız verilmemesi,

II. başka milletlere köle gözüyle bakılması,

III. Arap olmayanların yüksek kademelere getirilmemesi

durumlarından hangilerinin İslamiyet’in yayılmasını olumsuz etkilediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
İslam Tarihi’nde Abbasiler Dönemi’nde halifeliğin Abbasi hükümdarları tarafından kullanıldığı dönemde, Endülüs’te kurulan Emevilerin ve Mısır’da kurulan Fatimi hükümdarlarının da halifelik unvanını kullandığı bilinmektedir.

Bu durumun,

I. siyasal ayrılıkların yaşandığı,

II. halifeliğin birleştirici özelliğini kaybettiği,

III. halifelerin yetkilerinin kısıtlandığı

ifadelerinden hangilerini doğruladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Abbasiler Dönemi’nde;

- Bizans sınırlarında Türklerden oluşan askeri amaçlı “Avasım” şehirlerinin kurulması,

- Halife Memun zamanında Türklerin önemli komutanlıklara getirilmesi,

bilgileri dikkate alındığında,

I. Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasına ortam oluştuğu,

II. Türklerin askeri özelliklerinden yararlanıldığı,

III. Arap milliyetçiliğinin terk edildiği,

yorumlarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
İslam Devleti’nin ordu teşkilatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Emeviler orduda Türklerden yararlanmışlardır.
Soru Açıklaması
8.
Emeviler Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisinin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Kerbela Olayı’nın yaşanması
Soru Açıklaması
9.
Abbasiler Dönemi’nde Emeviler Dönemi‘ne oranla farklı ulusların İslamiyet’in kabulü daha da hızlanmıştır.

Buna göre,

I. bilimsel alanda ilerlemeleri,

II. vezirlik makamını kurmaları,

III. ırkçı politikayı terketmeleri

durumlarından hangileri Abbasiler Dönemi’nde farklı toplumların İslamiyet’e geçişini hızlandırmıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
10.
İslam Devleti’nin toprakları Uzak Doğu’yu Akdeniz’e bağlayan ticaret yollarının üzerindeydi.

Bu durum,

I. ticari faaliyetlerin artması,

II. İslam Devleti’nin zenginleşmesi,

III. kabilecilik anlayışının sona ermesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.