9. Sınıf Kimya: Zayıf Etkileşimler TEST - 1


Zayıf Etkileşimler konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Zayıf Etkileşimler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Zayıf Etkileşimler konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Zayıf Etkileşimler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Zayıf Etkileşimler TEST - 1
1.
Zayıf etkileşimler ile ilgili,

I. Bağ enerjileri 40 kj/mol den düşüktür.

II. Fiziksel olaylarda oluşur ya da kırılır.

III. Elektron alışverişi ile oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki moleküllerden hangisi ile su molekülleri dipol-dipol etkileşimi oluşturur?
Doğru Cevap: "D" OF2
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hidrojen bağı, en güçlü atomlar arası bağdır.
Soru Açıklaması
4.
SO2 molekülleri arasında ---- etkileşimi vardır.

İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Dipol-dipol etkileşimi
Soru Açıklaması
5.
I. Polar moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi vardır.

II. Apolar moleküllerde mol kütlesi arttıkça aynı ortamda kaynama noktası artar.

III. İyonik bağlı bileşik ile polar molekül arasında iyon-dipol etkileşimi vardır.

Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki moleküllerden hangisinde buharlaşma sırasında yalnızca London etkileşimleri kırılır?
Doğru Cevap: "B" Benzen
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki moleküllerden hangisi kalıcı dipol karakterine sahiptir?(1H, 5B, 6C, 8O, 9F, 16S)
Doğru Cevap: "D" SF2
Soru Açıklaması
8.
F2 ve Cl2 molekülleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (9F, 17Cl)
Doğru Cevap: "D" Cl2 nin Lewis nokta gösterimi Cl .. Cl şeklindedir.
Soru Açıklaması
9.
I. İyonik katılar kristal yapıya sahip olduklarından katı hâlde elektriği iletmezler.

II. London kuvvetleri kütlesel çekim kuvvetleridir.

III. Tüm polar moleküller elektriği iletir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Polar kovalent bağ içeren apolar molekül ile ilgili,

I. Farklı cins atom içerir.

II. Molekülleri arasında London kuvveti vardır.

III. Formül ile gösterilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.