9. Sınıf Kimya: Su ve Hayat TEST - 1


Su ve Hayat konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Su ve Hayat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Su ve Hayat konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Su ve Hayat Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Su ve Hayat TEST - 1
1.
Dünyadaki toplam su kütlesinin kaynaklarından aşağıdakilerden hangisi en yüksek oranda bulunur?
Doğru Cevap: "D" Okyanuslar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi suları kirleten etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yağmur suları
Soru Açıklaması
3.
Suya sertlik veren iyonlar zamanla kullanım alanlarında tortu ve tabaka oluştururlar. Bu oluşumunun azalması için sertlik giderici reçineler kullanılır.
I. Na+

II. K+

III. Ag+

IV. C3+

Bu reçinelerde yukarıdaki iyonlardan hangileri bulunabilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Su sertliği ile ilgili;

I. Geçici sertlik kaynatma ile giderilebilir.

II. Kalıcı sertlik suyu dinlendirme ile giderilir.

III. Yumuşak su içmeye uygun değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Suyun dezenfeksiyonu ile ilgili;

I. Ters osmos ile olur.

II. Sudaki mikroorganizmaları yok etmek amaçlıdır.

III. Temel olarak klor kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Dünya üstündeki içme suyu kaynakları ile ilgili;

I. Dağılımı homojendir.

II. Yeraltı ve yerüstü şeklinde sınıflandırılır.

III. Ülkeler arasında adil kullanım haklarıyla paylaşılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
7.
İçme sularında bulanıklığın istenilen düzeyin üstüne çıkmasına,

I. Killi sel suları

II. Sanayi atıkları

III. Tarım ilaçları

verilenlerden hangilerinin etkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
İçme suyu kaynakları için;

I. Sanayi bölgelerine yakın olmamalıdır.

II. Jeotermal özellikli olmalıdır.

III. Sertlik içermemelidir.

verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Su tüketiminde;

I. Cam şişe tercih edilmelidir.

II. Ağzı açık ve uzun süre beklemiş su kullanılmamalıdır.

III. Kaynak sularının analizi yaptırılmalıdır.

yukarıdaki önlemlerden hangileri insan sağlığı için önemlidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Su kirliliğini önlemek için;

I. Şehir kanalizasyon ve tahliye sistemleri su kaynaklarından uzak tutulmalı.

II. Ağır metal tuzları suya atılmamalı.

III. Su kaynakları yanında sanayiye izin verilmelidir.

Yukarıdaki önlemlerden hangileri alınmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.