9. Sınıf Kimya: Sıvılar TEST - 1


Sıvılar konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Sıvılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıvılar konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıvılar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Sıvılar TEST - 1
1.
Sıvıların akışkanlığa karşı gösterdikleri direnç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Viskozite
Soru Açıklaması
2.
Bir sıvının;

I. Sıcaklığını değiştirmek.

II. İçinde uçucu olmayan katı çözmek.

III. Başka bir sıvı ile karıştırmak.

işlemlerinden hangileri viskozitesini değiştirir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Kaynamakta olan saf bir sıvı için,

I. Sıcaklığı sabit kalır.

II. Buhar basıncı sabit kalır.

III. Molekül formülü sabit kalır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Bir sıvını her sıcaklıkta gaz fazına geçmesi olayına ----- denir.

Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Buharlaşma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki illerden hangisinde suyun kaynama sıcaklığı en yüksektir?
Doğru Cevap: "C" İzmir
Soru Açıklaması
6.
• Buharlaşma

• Buhar basıncı

• Viskozite

• Erime

• Kaynama

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sıvılara ait özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
7.
Bir maddenin sıvı ve gaz hâllerinde,

I. Öz kütle

II. Hacim

III. Moleküller arası çekim kuvveti

niceliklerinden hangileri sıvı için daha büyüktür?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
8.
Sıvılar için,

I. Buharlaşma ısısı

II. Kütle

III. Erime noktası

hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
I. Kolonya

II. Tuzlu su

III. Kalay

verilen maddelerden hangilerinin sabit bir kaynama noktası vardır?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
10.
Bir sıvının kaynama noktası;

I. Saflığa

II. Miktara

III. Dış basınca

verilenlerden hangilerine bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.