9. Sınıf Kimya: Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması TEST - 1


Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması TEST - 1
1.
Kimyasal bağlarla ilgili;

I. Atomlardaki itme - çekme kuvvetlerinin ilişkisi ile oluşur.

II. Çekirdekteki protonlar etkindir.

III. Bağ yapma isteği en çok olan atomlar soy gazlardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
2.
Kimyasal bağlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kimyasal bağ sonucu oluşan atom kümesi (bileşik), kendini oluşturan atomların kimyasal özelliklerine tıpatıp benzer.
Soru Açıklaması
3.
I. Metallerin eelektron vererek, ametallerin elektron alarak oluşturduğu bağ türüdür.

II. Zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir.

III. Ametallerin, elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturduğu bağ türüdür.

Yukarıdaki bağ tanımlamalarından hangileri iyonik bağa aittir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Atomlar arasında bağ oluşturma isteği,

I. Soy gaz kararlılığına ulaşma

II. Minimum enerjili olma

III. Elektriksel çekim

nedenlerinden hangileriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
İki atom arasında,

I. İyonik bağ

II. Kovalent bağ

III. Metalik bağ

bağlarından hangileri oluşabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
I. Kovalent bağ

II. Hidrojen bağı

III. Metalik bağ

Hangileri güçlü etkileşimlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" yalnız II
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki bağ türlerinden hangisi güçlü etkileşimler sınıfında değildir?
Doğru Cevap: "E" London bağı
Soru Açıklaması
8.
Kimyasal bağlar ile ilgili,

I. Aynı ya da farklı atomları bir arada tutan güçlü etkileşimdir.

II. Ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan kimyasal bağ kovalent bağdır.

III. İyonik bağ elektrostatik çekim gücüyle oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
İyonik bağ ile ilgili;

I. Atomlar arasında kurulur.

II. Apolar yapılıdır.

III. Aynı tür atomlarla oluşabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
10.
Ametal atomları arasında;

I. Elektron ortaklığı ile

II. Kütle çekimi ile

III. Protonların etkileşimi ile

verilen ifadelerden hangileri kovalent bağın oluşumunu tanımlar?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.