9. Sınıf Kimya: Kimyanın Uğraş Alanları TEST - 1


Kimyanın Uğraş Alanları konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kimyanın Uğraş Alanları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kimyanın Uğraş Alanları konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kimyanın Uğraş Alanları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Kimyanın Uğraş Alanları TEST - 1
1.
I. Boya

II. İlaç

III. Yakıt

IV. İnşaat malzemesi

V. Ev araç gereçleri

Yukarıda verilen maddelerin kaç tanesinin üretiminde kimya bilimi etkilidir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
2.
Kimyanın, biyolojik sistemlerde gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen alt disiplini hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Biyokimya
Soru Açıklaması
3.
Bir kimya laboratuvarında çalışan kimyager, kimyasal maddedeki bileşenlerin içerik ve miktar analizini yapıyor.

Bu kimyager kimyanın hangi alt disiplini ile uğraşmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Analitik kimya
Soru Açıklaması
4.
Çevreye duyarlı bir kimyacı çevre kimyası konusunda bilinçlendirme çalışması yapmak isterse aşağıdakilerden hangisinin üstünde ağırlıkla durmalıdır?

I. Fosil yakıtların tüketimini artırması.

II. Cam, plastik vb. ürünlerin geri dönüşümü.

III. Enerji üretiminde güneş enerjisinin ağırlığının artması.
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
5.
I. Organik kimya: Karbon elementinin bileşiklerini, oluşumunu ve yapısını inceler.

II. Termokimya: Işığın atom üzerindeki etkisini inceler.

III. Anorganik kimya: Biyolojik sistemlerde gerçekleşen kimyasal olayları inceler.

Yukarıda verilen kimya alt disiplinleri ve ilgi alanları ile ilgili yapılan açıklamalardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Kimya maddenin doğasını inceleyen bilim dalıdır.

Maddenin doğasını incelerken,

I. Fizik

II. Matematik

III. Astroloji

yukarıdaki disiplinlerden hangilerine ihtiyaç duyar?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
7.
I. İlaç

II. Boya

III. Tekstil

Yukarıda verilenlerden hangileri başılca kimya endüstrilerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
I. İçme suyu arıtımı,

II. İlaç araştırma ve geliştirme,

III. Boya üretim ve gelitirme,

Yukarıda verilenlerden hangileri kimya ile igili mesleklerin çalışma alanlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Otomobil lastiklerinin üretimi hangi kimya alt biliminni uğraş alanıdır?
Doğru Cevap: "A" Polimer kimyası
Soru Açıklaması
10.
I. Sanayide üretilen ham maddelerin imalatı ile ilgilenir.

II. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını ve özelliklerini inceler.

III. Çok sayıda küçük molekülün bir araya gelmesi ile olu-şan büyük molekülleri inceler.

IV. Canlı organizmaların kimyasal yapılarını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişimleri araştırır.

Yukarıda bazı kimya disiplinlerine ait açıklamalar verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisine ait açıklama yoktur?
Doğru Cevap: "B" Fizikokimya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.