9. Sınıf Kimya: Katılar TEST - 1


Katılar konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Katılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Katılar konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Katılar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Katılar TEST - 1
1.
Aşağıdaki maddelerden hangisi oda koşullarında katı hâlde bulunur?
Doğru Cevap: "B" Grafit
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilenlerden hangisi kristal katı türünden değildir?
Doğru Cevap: "A" Plastik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki maddelerden hangisinin erime noktasının diğerlerinden yüksek olması beklenir?
Doğru Cevap: "C" KBr(k)
Soru Açıklaması
4.
I. Sofra tuzu

II. Kuru buz

III. Elmas

Verilen katılardan hangileri ağ örgülü kovalent bağ içerir?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
5.
I. Sofra tuzu

II. Zaç yağı

III. Etil alkol

Verilen bileşiklerden hangileri suda çözündüğünde iyon oluşturur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Bir maddenin katı ve sıvı hâllerinde,

I. Öz hacim

II. Tanecikler arası uzaklık

III. Atomlar arası etkileşim türü

niceliklerinden hangileri katı için daha büyük olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
İyot katısı oda koşullarında sıvılaşmadan direk gaz hâline geçer. İyodun bu hâl değişimine ----- denir.

Verilen tanımda boş bırakılan yer yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Süblimleşme
Soru Açıklaması
8.
Amorf katılarla ilgili;

I. Camsı geçiş sıcaklığına sahiptir.

II. Belli erime noktası yoktur.

III. Molekülleri düzensiz istiflenmiştir.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen katılardan hangisi metalik kristal örneği değildir?
Doğru Cevap: "E" Buz
Soru Açıklaması
10.
Kristal katılar ile ilgili,

I. Şekilsizdirler.

II. Cam, plastik bu grupta yer alır.

III. Tanecikleri düzenli istiflenmiştir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.