9. Sınıf Kimya: Güçlü Etkileşimler TEST - 1


Güçlü Etkileşimler konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Güçlü Etkileşimler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güçlü Etkileşimler konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güçlü Etkileşimler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Güçlü Etkileşimler TEST - 1
1.
– Oda koşullarında tamamı katıdır.

– Özelliğini gösteren en küçük yapı taşı birim hücredir.

– Sulu çözeltileri iletkendir.

Verilen özelliklere sahip bileşik sınıfının bir örneği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" LiF
Soru Açıklaması
2.
İyonik bağ içeren NaBr(k) ile ilgili;

I. Suda anyon ve katyon oluşturarak çözünür.

II. Katı hâlde iletken değildir.

III. Erime ve kaynama noktası yüksektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Kalsiyum bromür bileşiği için;

I. Formülü CaBr dir.

II. Özelliğini gösteren en küçük yapısı birim hücredir.

III. Elektron alışverişiyle oluşur.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi apolar kovalent bağ bulundurur? (1H, 6C, 7N, 8O)

 
Doğru Cevap: "C" C2H5OH
Soru Açıklaması
5.
Kovalent yapılı olduğu bilinen bir molekül ile ilgili, verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Birim hücre yapılıdır.
Soru Açıklaması
6.
Aynı periyotta olduğu bilinen X, Y ve Z metallerinin çapı en büyük olan X en küçük olan Y olduğuna göre, bu atomların metalik bağ kuvvetlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Doğru Cevap: "D" Y > Z > X
Soru Açıklaması
7.
I. Bakır elementi

II. Tunç alaşımı

III. Sodyum klorür tuzu

IV. Civa elementi

Yukarıdaki maddelerden hangileri metalik bağ bulundurur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
8.
Metallerin;

I. İletkenliği

II. Parlaklığı

III. İşlenebilirliği

özelliklerinden hangileri son yörüngelerindeki serbest elektron hareketi ile gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde atomlar arası bağ polar olduğu hâlde molekül apolar yapılıdır? (1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 16S)
Doğru Cevap: "E" CS2
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi adlandırılırken diğerlerinden farklı bir kural kullanılır? (1H, 7N, 8O, 11N, 16S, 17CI)
Doğru Cevap: "D" NaF
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.