9. Sınıf Kimya: Gazlar TEST - 1


Gazlar konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Gazlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gazlar konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gazlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Gazlar TEST - 1
1.
Maddenin gaz hâli için,

I. Tanecikleri arası boşluk yoktur.

II. Belirli hacmi ve şekli yoktur.

III. Bulunduğu ortama yayılır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.
I. Normal koşullarda sadece 11 element gaz hâlinde bulunur.

II. Canlı hayatı, gazlardan oluşan atmosferde geçer.

III. Gaz taneciklerinin hacimleri molekül boşlukları yanında ihmal edilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Gazlar ile ilgili hesaplamalarda,

I. Basınç

II. Sıcaklık

III. Hacim

niceliklerinden hangileri kullanılır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
I. Buz dolabının çalışması

II. Bisiklet tekerinin şişirilmesi

III. Ağzı açılan bir kaptaki gazın odaya yayılması

Yukarıda verilen olaylardan hangileri Joule-Thomson olayı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
I. Petrol ürünüdür.

II. Sıvılaştırılmış hidrokarbon karışımıdır.

III. Hızlı yanma tepkimesi verir.

Yukarıdakilerden hangileri LPG için doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Saf bir sıvı ısı vererek hâl değiştirmektedir.

Buna göre, bu hâl değişiminin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Donma
Soru Açıklaması
7.
Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşmaktadır.

Buna göre bir sıvının buharlaşma hızı,

I. Sıcaklık artışı

II. Dış basınç artışı

III. Safsızlık

verilenlerinden hangileri ile azalır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Saf bir sıvının sıcaklığı artırıldığında verilen ısı Q = mc ∆ t ile hesaplanır.

Buna göre, 8 gram suyun sıcaklığını 20°C den 80°C çıkarmak için kaç kalori ısı gereklidir? (Csu = 1 g/kal °C)
Doğru Cevap: "C" 480
Soru Açıklaması
9.
Maddenin gaz hâli için aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Molekülleri birbirine çok yakındır.
Soru Açıklaması
10.
Kapalı kaptaki gaz basıncını ölçmeye yarayan alete ---- denir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Manometre
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.