9. Sınıf Kimya: Atomun Yapısı TEST - 1


Atomun Yapısı konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Atomun Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Atomun Yapısı konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Atomun Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Atomun Yapısı TEST - 1
1.
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilen genellemelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çekirdek negatif yüklüdür.
Soru Açıklaması
2.
İki atom arasında alış verişi yapılan tanecik ---- dur.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Elektron
Soru Açıklaması
3.
(–2) yüklü iyonunda 18 elektron bulunan taneciğin nötron sayısı proton sayısına eşit olduğuna göre, taneciğin kütle numarası kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 32
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki elementlerden hangisi katyon oluşturarak soygaza benzeyemez?
Doğru Cevap: "C" 9F
Soru Açıklaması
5.
Nötron sayısı ile proton sayısı aynı olan bir atomun –1 yüklü iyonundaki e sayısı bilindiğine göre, aşağıda verilenlerden hangisi bulunabilir?
Doğru Cevap: "D" İzotopunun proton sayısı.
Soru Açıklaması
6.
İzotop atomların,

I. n/p oranları

II. Çekirdek yükleri

III. Nötron sayıları

niceliklerinden hangileri aynıdır?
Doğru Cevap: "A" yalnız II
Soru Açıklaması
7.
I. Nötr iki atomun kimyasal özellikleri aynı ise izotondurlar.

II. İzobar atomların kimyasal özellikleri farklıdır.

III. İzoton ve izobar atomların çekirdek yükleri farklıdır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Elektron sayıları farklı izotoplar ile ilgili,

I. Kimyasal özellikleri farklıdır.

II. En az biri iyondur.

III. Kütle numaraları farklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Elektronların katmanlara dizilimi ile ilgili,

I. Elektronlar ilk olarak çekirdeğe en yakın katmana yerleşir.

II. Birinci katman en fazla 8 elektron alır .

III. Üçüncü katman en fazla 18 elektron alır .

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız II
Soru Açıklaması
10.
Atom çekirdeğinde,

I. Elektron

II. Nötron

III. Proton

taneciklerinden hangileri bulunabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.