9. Sınıf Kimya: Atom Modelleri TEST - 1


Atom Modelleri konusu 9. Sınıf Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Atom Modelleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Atom Modelleri konusu 9. Sınıf Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Atom Modelleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Kimya: Atom Modelleri TEST - 1
1.
Milattan önce atomla ilgili ilk söylemi ortaya atıp, atomun parçalanamaz tanecik olduğunu söyleyen filozof kimdir?
Doğru Cevap: "C" Demokritos
Soru Açıklaması
2.
Elektriklenme deneyinden yola çıkıldığında aşağıdaki yargılardan kaç tanesi doğru kabul edilir?

I. Elektriklenme sadece plastik çubukta meydana gelir.

II. Elektriklenmeyle bileşikler parçalanabilir.

III. Atom elektriklendiğinde çekirdekleri e larını kaybeder.

IV. Yük akışı meydana gelir.

V. Statik elektrik oluşur.
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
3.
Rutherford atom modeline göre;

I. Atom yapısında e bulundurur.

II. Temel hâlde nötr yapılıdır.

III. Merkezinde çekirdek adı verilen yoğun bölge vardır.

yargılarından hangileri doğru kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Bohr atom modelini oluştururken elementlerin spektrum çizgilerine bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "D" Her elementin spektrumu kendine özgüdür.
Soru Açıklaması
5.
I. Proton

II. Nötron

III. Elektron

Yukarıdaki taneciklerin hangileri bütün element atomlarında bulunmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Elektronların atom içinde gelişi güzel hareket ettiğini üzümlü keke benzeterek modelleyen bilim insanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Thomson
Soru Açıklaması
7.
I. Elektronlar belli enerji seviyelerinde bulunur.

II. Enerji seviyeleri arasında geçiş sırasında uyarılma meydana gelebilir.

III. Bütün elektronlar 1. yörünge enerjisinden fırlamıştır.

Bohr atom modeline göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Bohr atom modeli aşağıdaki taneciklerin hangisinin spektrumunu açıklayabilir?
Doğru Cevap: "A" 3Li2+
Soru Açıklaması
9.
I. Millikan atom modeline üzümlü kek modeli denir.

II. Thomson atom modeline göre, nötr bir atomda negatif yükü dengeleyen pozitif yük vardır.

III. Dalton atom modeline göre atom içi boş küredir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur ?
Doğru Cevap: "A" yalnız II
Soru Açıklaması
10.
Bohr atom modeli ile ilgili;

I. Elektronlar çekirdekten uzakta belirli katmanlarda bulunur.

II. Atom çekirdeğinde proton ve nötron yer alır.

III. Atom ısıtılırsa yüksek enerjili hale geçebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.