9. Sınıf Fizik: Termometreler TEST - 1


Termometreler konusu 9. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Termometreler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Termometreler konusu 9. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Termometreler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Fizik: Termometreler TEST - 1
1.
Termometrelerle ilgili,

I. Yüksek sıcaklıkların ölçümünde metal termometre kullanılır.

II. Orta düzeydeki sıcaklıkların ölçümünde sıvılı termometre kullanılır.

III. Hassas sıcaklık ölçümlerinde gazlı termometre kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
I. Metal termometreler endüstriyel alanlarda ve fırınlarda kullanılır.

II. Gazlı termometrelerden laboratuvarlarda yararlanılır.

III. Sıvılı termometrelerde ateş ölçmek için hasta termometrelerinde kullanılır.

Termometrelerin kullanım yerlerine göre verilen yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Kelvin termometresi ile ilgili,

I. Sıcaklığın Kelvin ile ifadesinde derece kavramı yoktur.

II. Kelvin ölçeğinde sıfır, mutlak sıfır anlamına gelir.

III. Kelvin, sıcaklık için "doğal birim" kabul edilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Sıvılı termometrelerde ölçeklendirme deniz seviyesinde, 1 atm basınç altındaki suyun donma ve kaynama sıcaklıkları arasında yapılır.

Buna göre,

I. Kelvin termometresindeki değişim miktarı Celcius termometresindekine eşittir.

II. Celcius termometresindeki değişim miktarı Fahrenheit termometresindeki değişim miktarından fazladır.

III. Celcius termometresi 100 eşit parçaya bölünerek ölçeklendirilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Celcius termometresindeki 10°C'lik sıcaklık değişimi, Fahrenheit termometresinde kaç °F'lik değişime eşittir?
Doğru Cevap: "C" 18
Soru Açıklaması
6.
Celcius termometresinde okunan 37°C sıcaklık, Kelvin termometresinde kaç K okunur?
Doğru Cevap: "B" 310
Soru Açıklaması
7.
0 Kelvin sıcaklık Celcius termometresinde kaç °C'ye karşılık gelir?
Doğru Cevap: "B" -273
Soru Açıklaması
8.
Celcius ve Fahrenheit termometresinde hangi sıcaklık değeri aynı sayısal değerdedir?
Doğru Cevap: "C" -40
Soru Açıklaması
9.
Bir cismin sıcaklığı değişik koşullarda Celcius (C) ve Kelvin (K) ölçekli termometrelerle ölçülüyor.

Buna göre,

I. –20 K

II. –20ºC

III. 280ºC

yukarıdakilerden hangisi kesinlikle bu ölçüm sonuçlarından biri olamaz?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
10.
Bir termometre normal koşullarda ölçeklenirken, buzun erime noktası 30ºX, suyun kaynama noktası 230ºX olarak işaretleniyor.

Bu termometre ile ölçülen 80ºX kaç ºC'dir?
Doğru Cevap: "B" 25
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.