9. Sınıf Fizik: Isının İletim Yolları ve Isı İletim Hızı TEST - 1


Isının İletim Yolları ve Isı İletim Hızı konusu 9. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Isının İletim Yolları ve Isı İletim Hızı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Isının İletim Yolları ve Isı İletim Hızı konusu 9. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Isının İletim Yolları ve Isı İletim Hızı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Fizik: Isının İletim Yolları ve Isı İletim Hızı TEST - 1
1.
Isının yayılması,

I. İletim

II. Işıma

III. Konveksiyon

yukarıdakilerden hangileri ile gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Isının taşınmasında,

I. İletim

II. Konveksiyon

III. Işıma

yukarıdaki ısınma yollarından hangilerinde maddesel ortama ihtiyaç yoktur?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
3.
Isının iletim yolu ile ilgili,

I. Isının iletim yolu ile yayılması birbirine çok yakın olan madde ve moleküllerinin titreşim hareketini birbirine aktarması ile gerçekleşir.

II. İletim yolu ile ısı aktarımı katı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

III. Sıvı ve gaz hâldeki maddelerde ısının iletim yoluyla taşınması, ihmal edilecek kadar düşüktür.

yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Isının ışıma yolu ile iletimiyle ilgili,

I. Isı enerjisinin ışınlarla dalgalar hâlinde yayılması olayına ışıma denir.

II. Sıcaklığı mutlak donma noktasından yüksek olan her varlık ışıma yapar.

III. Işımanın şiddeti, ışıma yapan cismin sıcaklığıyla ters orantılıdır.

yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Isı iletim hızı ile ilgili,

I. Sıcaklık farkı azaldıkça ısı iletim hızı düşer.

II. Isı iletim hızı, sıcaklık farkıyla doğru orantılıdır.

III. Isı iletim katsayısı büyük olan maddelerin ısı iletim hızı düşüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Isı iletkenlik katsayısının birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Watt/metre.Kelvin
Soru Açıklaması
7.
I. Kamp ateşinde ısınma

II. Güneş ocakları

III. Güneş enerjili su ısıtma sistemi

Yukarıdakilerden hangilerinde ısının ışıma yolu ile iletilmesi etkilidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Katı maddelerde ısı iletim hızı,

I. Isının iletildiği yüzeyin alanına

II. Maddenin kalınlığına

III. Maddenin cinsine

IV. İki yüzey arasındaki sıcaklık farkına

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
I. Kesilerek bırakılan bir karpuzun soğuması ısının iletim yolu ile gerçekleşir.

II. Güneş'in Dünya'yı ısıtması ısının ışıma yolu ile gerçekleşir.

III. Çok katlı evlerde üst katların alt katlardan daha sıcak olmasında konveksiyon etkilidir.

Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
I. Odun sobasının ısıtması

II. Sıcak çay bardağını tutarken ellerin ısınması

III. Elektrikli ısıtıcının karşısında ısınılması

Yukarıdakilerden hangisi ısının iletim yoluyla yayılmasına örnektir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.