9. Sınıf Fizik: Isı - Sıcaklık TEST - 1


Isı - Sıcaklık konusu 9. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Isı - Sıcaklık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Isı - Sıcaklık konusu 9. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Isı - Sıcaklık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Fizik: Isı - Sıcaklık TEST - 1
1.
Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili,

I. Buzun erimesinde sıcaklık sabit kalır.

II. Isıl bağlantısı olan cisimler, aynı sıcaklığa ulaştığında ısı alışverişi durur, cisimler ısıl dengededir.

III. Sıcaklık, bir cisimdeki bütün moleküllerin sahip olduğu toplam kinetik enerjinin ölçüsüdür.

yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
2.
I. Joule

II. Kalori

III. Santigrat

Yukarıdakilerden hangileri ısı birimi olarak kullanılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Bir beherglas içerisinde 25ºC'de su bulunmaktadır.

Beherglas alttan ısıtılarak suyun sıcaklığı 80ºC yapılırsa,

I. Su kütlesinin iç enerjisi artar.

II. Su kütlesinin ısısı artar.

III. Su moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Sıcaklık ile ilgili,

I. Bulunduğumuz ortam sıcak yerden gelene göre soğuk, soğuk yerden gelene göre sıcaktır.

II. Bir maddenin sıcaklığı, maddenin cinsi ve madde miktarına bağlıdır.

III. Sıcaklık kalorimetre kabı ile ölçülür.

yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
İç enerji ile ilgili,

I. Bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına, iç enerji denir.

II. Sistem üzerine iş yapıldığında sistemin iç enerjisi artar.

III. Madde ısı içermez, iç enerji içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Sıcaklık ile ilgili,

I. Bir sistemdeki atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir.

II. Termometre ile ölçülür.

III. SI'daki birimi Kelvin(K)'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Isı ile ilgili,

I. İki cisim arasındaki sıcaklık farkından dolayı bir cisim-den diğerine geçen enerjiye ısı denir.

II. Sistemin aldığı ya da verdiği ısının ölçümü kalorimetre kabı ile yapılır.

III. SI'daki birimi Joule'dür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Isı ile ilgili,

I. Bir sistemin ısısı gibi bir kavram yoktur.

II. Isı daima yüksek sıcaklıktaki bir maddeden, düşük sıcaklıktakine geçer.

III. Isı birimi olarak Kalori ve Kelvin kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Isı sığasının birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" cal/ºC
Soru Açıklaması
10.
Öz ısısı yaklaşık 3500 j/kg ºC olan bir sıvının 2000 gramının sıcaklığını 1ºC artırmak için sıvıya verilmesi gereken enerji miktarı kaç j olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 7000
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.