9. Sınıf Fizik: Hâl Değişimi ve Isıl Denge TEST - 1


Hâl Değişimi ve Isıl Denge konusu 9. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Hâl Değişimi ve Isıl Denge Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hâl Değişimi ve Isıl Denge konusu 9. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hâl Değişimi ve Isıl Denge Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Fizik: Hâl Değişimi ve Isıl Denge TEST - 1
1.
Isı etkileşim hâlindeki ve sıcaklıkları birbirinden farklı iki sistem arasında alınan ya da verilen enerjidir.

Buna göre,

I. Isı, sıcaklığı yüksek olan sistemden düşük olan sisteme aktarılır.

II. Sıcaklığı düşük olan ısı alır.

III. Isı alışverişi ısıl denge sağlanıncaya kadar devam eder.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
I. Isı alan sistemlerin iç enerjisi artar.

II. Isı veren sistemlerin iç enerjisi değişmez.

III. Sıcaklıkları farklı, çevreden izole edilmiş temas hâlindeki iki sistemden birinin verdiği ısı, diğerinin aldığı ısıya eşittir.

Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
3.
I. Birbiri ile temas eden aynı sıcaklıktaki iki cisim

II. Birbiri ile temas eden farklı sıcaklıktaki iki cisim

III. Birbiri ile temas etmeyen farklı sıcaklıktaki iki cisim

Yukarıdakilerden hangileri ısıl (termal) dengedeki sistemlere örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Erime ısısının birimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" cal/g
Soru Açıklaması
5.
Bir maddeye ısı verildiğinde,

I. Hâl değiştirir.

II. Sıcaklığı artar.

III. Isısı artar.

yukarıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "C" yalnız III
Soru Açıklaması
6.
I. Erime ısısı

II. Donma sıcaklığı

III. Buharlaşma ısısı

Yukarıdaki niceliklerden hangileri ayırt edici özelliktir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Saf maddeler için,

I. Erime sıcaklığı - Donma sıcaklığı

II. Kaynama sıcaklığı - Yoğuşma sıcaklığı

III. Buharlaşma ısısı - Yoğuşma ısısı

I, II ve III de verilen niceliklerden hangileri aynı değerdedir?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Uçak motorundan çıkan su buharının aniden donarak uçağın ardından iz bırakıyormuş gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Kırağılaşma
Soru Açıklaması
9.
Kaynama ve buharlaşma ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Buharlaşma sıvının tamamında gerçekleşir.
Soru Açıklaması
10.
Kaynama ve buharlaşma ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Buharlaşmada ortama ısı verilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.