9. Sınıf Fizik: Enerji Korunumu, Mekanik Enerji TEST - 1


Enerji Korunumu, Mekanik Enerji konusu 9. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Enerji Korunumu, Mekanik Enerji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Enerji Korunumu, Mekanik Enerji konusu 9. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Enerji Korunumu, Mekanik Enerji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Fizik: Enerji Korunumu, Mekanik Enerji TEST - 1
1.
Mekanik enerji ile ilgili;

I. Mekanik enerjinin korunduğu düzeneklerde kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı sabittir.

II. Sürtünmeli sistemlerde mekanik enerji korunur.

III. Kinetik ve potansiyel enerjileri toplamı, mekanik enerji olarak adlandırılır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
2.
I. Bir cisme, hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvet fizik bilimi anlamında iş yapmaz.

II. Bir cisme etkiyen net kuvvet sabitse cismin kinetik enerjisi değişmez.

III. Net kuvvet ile hız vektörü zıt yönlü ise cismin kinetik enerji azalır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
3.
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan k ve 2k yay sabitine sahip yaylar F1 ve F2 kuvvetleri ile X kadar sıkıştırılıyor.

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.
Şekildeki k yay sabitli yaylara m ve 2 m kütleli X, Y cisimleri bağlandığında yaylarda depo edilen esneklik potansiyel enerjileri sırasıyla E1 ve E2 oluyor.

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.
m, 2m ve 3m kütleli X, Y ve Z cisimleri özdeş rayların h yüksekliğinden serbest bırakılıyor.Cisimlerin yatay düzleme geldiklerinde kazandıkları kinetik enerjiler sırasıyla EX, EY, EZ olduğuna göre, bu enerjiler arasında nasıl bir ilişki vardır? (Sürtünmeler önemsiz)
Doğru Cevap: "D" EZ > EY > EX
Soru Açıklaması
6.
Sürtünmesi önemsiz eğik düzlemlerin tepe noktalarından m, 2m, m kütleli X, Y, Z cisimleri sırasıyla h, h ve 2h yüksekliklerinden şekillerdeki gibi serbest bırakılıyor.Cisimlerin yaya ulaştığında yaylarda depo edilen maksiumum esneklik potansiyel enerjileri sırasıyla EX, EY, EZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "C" EY = EZ > EX
Soru Açıklaması
7.
Üzerinde 300 W yazan bir elektrik süpürgesi 60 saniye çalıştırılıyor.

Buna göre, fizik bilimi anlamında kaç kj'lük iş yapar?
Doğru Cevap: "C" 18
Soru Açıklaması
8.
m kütleli X, Y, Z cisimleri yatay zeminde durmakta iken sabit hızlarla şekil I, II ve III deki gibi h yüksekliğine çıkarılıyor.Buna göre, I, II, III de yapılan işler WX, WY, WZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "A" WX = WY = WZ
Soru Açıklaması
9.
Sürtünmesi önemsiz sistemde m kütleli cisim h yüksekliğinden şekildeki gibi serbest bırakılıyor ve yay en fazla x kadar sıkışıyor.Buna göre,

I. Cismin potansiyel enerjisi yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisine dönüşür.

II. h artarsa, X artar.

III. g yerçekimi ivmesi artarsa yayda depolanan enerji artar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
m kütleli bir cisim ipin ucuna bağlanarak K noktasından serbest bırakılıyor.Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre,

I. Cisim K'dan O'ya gelirken kinetik enerjisi artar.

II. O'dan L'ye gelirken mekanik enerjisi azalır.

III. K ve L noktalarında potansiyel enerjisi eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.