9. Sınıf Fizik: Elektriksel Alan TEST - 1


Elektriksel Alan konusu 9. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Elektriksel Alan Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Elektriksel Alan konusu 9. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Elektriksel Alan Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Fizik: Elektriksel Alan TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi elektrik alan birimi olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "B" N / C
Soru Açıklaması
2.
Elektrik alan çizgileri ile ilgili,

I. Çizgilerin sık olduğu yerde elektrik alan şiddeti büyüktür.

II. Bir noktadaki elektrik alan vektörü, elektrik alan çizgisi-ne daima teğettir.

III. Elektrik alanın hesaplanacağı noktada +1C luk hayali yük düşünülür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Elektrik alan çizgileri ile ilgili,

I. Elektrik alan çizgileri yük üzerinde başlar ve sonu yoktur.

II. Birbirini kesmezler.

III. (+) yükten çıkıp (–) yüke girecek şekilde çizilirler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Elektrik alan çizgileri ile ilgili,

I. Elektrik alan çizgileri simetrik bir şekilde üç boyutta uzanır.

II. Elektrik alan çizgileri pozitif yükten sonsuza doğru, sonsuzdan negatif yüke doğrudur.

III. Elektrik alan çizgileri gerçekte var olmayan çizgilerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
+q yükünün d uzaklıktaki X noktasında elektrik alan büyüklüğü EX, 2d uzaklığındaki elektrik alan büyüklüğü EY dir.

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
Yüklerinin büyüklüğü qX ve qY olan X ve Y iletken kürelerinin elektrik alan çizgileri şekildeki gibi olup O noktasında oluş-turdukları bileşke elektrik alan sıfırdır.d1 > d2 olduğuna göre,

I. qX > qY'dir.

II. X pozitif yüklüdür.

III. Y negatif yüklüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
7.


Şekilde X ve Y noktalarında tutulan yüklü cisimlerden X deki q yüklü cismin O da oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E olduğuna göre O daki bileşke elektrik alan kaç E dir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
8.
K noktasında q yükünün X noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti 27 N/C dur.Buna göre, q yükünün Y noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti kaç N/C dur?
Doğru Cevap: "D" 12
Soru Açıklaması
9.
Düzgün elektrik alan içinde bulunan 6C yüküne etki eden elektriksel kuvvet 24N dur.

Buna göre, ortamın elektrik alan şiddeti kaç N/C dur?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Aynı düzlemde yükleri 4q ve 9q olan X, Y cisimleri arasındaki uzaklık d dir.

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.