9. Sınıf Fizik: Elektrik Yükleri TEST - 1


Elektrik Yükleri konusu 9. Sınıf Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Elektrik Yükleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Elektrik Yükleri konusu 9. Sınıf Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Elektrik Yükleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Fizik: Elektrik Yükleri TEST - 1
1.
Elektrik yükü ile ilgili,

I. Elektrik yük birimi coulomb'dur.

II. Doğada en küçük elektrik yükü bir elektronun yüküdür.

III. Doğada üç cins elektrik yükü vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
2.
I. Nötr bir cisim elektron verirse (+) yükle yüklenir.

II. Nötr bir cisim herhangi bir yolla yüklendiğinde proton sayısı değişir.

III. Protonun yükü, elektronun yüküne eşit büyüklüktedir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Elektrik yükleri ile ilgili,

I. Elektrik yükleri taneciklidir.

II. Elektrik yükleri korunumludur.

III. Elektrik akımının oluşumu sırasında nötronlar hareketlidir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
4.
I. Kaydıraktan kayan çocuğa dokunduğumuzda hissettiğimiz çarpılma

II. Yıldırım oluşumu

III. Kazaklarımızı çıkarırken duyduğumuz çıtırtı sesleri

Yukarıdakilerden hangilerinin oluşumundan elektrik yükleri etkilidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
İletken K ve L kürelerinden K yüklü, L nötrdür.Anahtar kapatıldığında;

I. K ve L'nin son yükleri toplamı, K'nın ilk yüküne eşittir.

II. K'dan L'ye elektron geçer.

III. K'nın yükü, L'ninkine eşit olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız II
Soru Açıklaması
6.
Nötr X ve Y cisimleri birbirlerine sürtüldüklerinde elektrik yüklü hâle geldikleri gözleniyor.

Buna göre,

I. X ve Y'nin yüklerinin işaretleri zıttır.

II. X ve Y yalıtkan maddelerdir.

III. X ve Y'nin elektrik yüklerinin miktarları eşittir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Özdeş K, L, M iletken kürelerinden K, L aynı cins yüklü, M ise zıt yükle yüklüdür.

K önce M'ye sonra L'ye dokundurulup çekilirse,

I. K ve M ayrı cins yükle yüklüdür.

II. K ve L nötrdür.

III. K ve L zıt cins yükle yüklüdür.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Çevreyle madde alışverişi yapmayan, sadece enerji alışverişi yapabilen sisteme kapalı sistem denir.

Buna göre,

I. Kapalı bir sistemin toplam elektrik yükünün sabit olduğu görülür.

II. Yükün korunumu kanuna göre herhangi bir kapalı sistemdeki yüklerin cebirsel toplamı daima sabittir.

III. Elektriklenme türlerinin tamamında Yük Korunumu Kanunu geçerlidir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Yalıtkan zeminde durmakta olan iletken X, Y ve Z cisimlerinin yükleri sırasıyla +5q, – 3q ve –10q'dur.

Cisimler aynı anda birbirine dokundurulduğunda X ve Y'nin yükleri sırasıyla –4q ve –2q olduğuna göre Z'nin son yükü nedir?
Doğru Cevap: "C" –2q
Soru Açıklaması
10.
X, Y, Z cisimleri ipek iplerle asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyorlar.Buna göre, X, Y, Z cisimlerinin hangileri kesinlikle elektrikle yüklüdür?
Doğru Cevap: "E" Y ve Z
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.