9. Sınıf Edebiyat: Şiir Bilgisi TEST - 1


Şiir Bilgisi konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiir Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiir Bilgisi konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiir Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Edebiyat: Şiir Bilgisi TEST - 1
1.
Şiir, bütünüyle sanatçının hayatının ve ruh hâlinin yansıması olmamakla birlikte bunların değiştirilip dönüştürülmesiyle oluşan dille edilen bir güzel sanat etkinliğidir. Bir şiir, onu kaleme alan sanatçının izlerini taşır. Sanatçının kişiliği, inanışı, dünya görüşü, şiirin oluşumunda etkilidir. Sanatçıyla ilgili bu özellikleri bilmek şiiri yorumlamamıza yardımcı olur.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "C" Şiir ve şair
Soru Açıklaması
2.
Şiirde, dizelerin kümelenişi, hece sayısı ve uyak düzeni bakımından özellik gösterenler ----; belirli konular çerçevesinde gruplananlarsa ---- adı altında toplanmıştır.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" nazım şekli – nazım türü
Soru Açıklaması
3.
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta

Tanburi Cemil Bey çalıyor eski bir plakta

Bu şiir konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "B" Lirik
Soru Açıklaması
4.
I. Arap edebîyatına ait bir ölçü çeşididir.

II. Divan şiirinin ahenk unsurlarından biridir.

III. Açıklık (kısalık), kapalılık (uzunluk) esasına dayanır.

IV. Sözcüklerde yer alan hece sayısına göre düzenlenir.

V. Dizelerin son hecesi ünlü ile bitse de kapalı hecedir.

Numaralanmış cümlelerde aruz ölçüsüyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kavramla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Güzelliği ve anlamının yoğunluğuyla ile ön plana çıkan, halk arasında dilden dile dolaşan mısralardır. (Manzu-me)
Soru Açıklaması
6.
Gelecek diyor açtığım fallar

Yetti gayri sevdiceğim çık da gel

Menzilin varılmaz harami yollar

Engelleri birer birer yık da gel

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özlem
Soru Açıklaması
7.
Venedik’ten gelir teli

Ardıç ağacından kolu

Be Allah’ın şaşkın kulu

Şeytan bunun neresinde?

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "E" Satirik
Soru Açıklaması
8.
Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,

Çoban hicranlarını basar bağrına yayla.

Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al,

Diye hıçkırır kaval:

İçerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiirin aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Pastoral
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinde nazım türü kavramı açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Şiirde işlenen konu, şiirin türünü belirler.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda verilenlerden hangisi nazım türü ile ilgili bir yargıdır?
Doğru Cevap: "E" Yiğitlik, kahramanlık konulu koşmalara koçaklama denir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.