9. Sınıf Edebiyat: Ses Bilgisi TEST - 1


Ses Bilgisi konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Ses Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ses Bilgisi konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ses Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Edebiyat: Ses Bilgisi TEST - 1
1.
I. Türkçe kelimelerde uzun ünlü yoktur.

II. Türkçe kelimeler f - h - j - m - n - p - r - l, z ile başlamaz.

III. Türkçe kelimelerin ilk hecesi dışında "o - ö" ünlüleri bulunmaz.

IV. Türkçe kelimeler çift ünsüzle başlamaz.

V. Türkçe kelimelerde ünsüz uyumu bulunmaz.

Türkçenin ses özellikleriyle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
2.
Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki kelimelerden hangisinin Türkçe olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" tavşan
Soru Açıklaması
3.
Türkçe kelimelere getirilen yapım ekleri ve çekim ekleri kelimenin son hecesine göre ünlü uyumuna girer.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir ek kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ön cephede savaşırken şehit olan askerlerin emanetlerine sahip çıkmalıyız.
Soru Açıklaması
4.
Türkçe kelimelerin sonunda sert ünsüz varsa bu kelimeye getirilen ekin başındaki ünsüz de sert olmalıdır, buna ünsüz uyumu denilmektedir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Şiir yazdığını nedense size söylemek istememiş.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasının örneği yoktur?
Doğru Cevap: "B" Nasıl oluyor da her sorunun cevabını biliyorsun?
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü almış sözcük yoktur?
Doğru Cevap: "E" Kuşun kafesi altından da olsa kuş özgürlük için çırpınır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine örnek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Düşen enerji fiyatları dış ticaret açığını da düşürdü.
Soru Açıklaması
8.
Mahkûmlar bir ay önce bu hapishaneye nakledilmiştir.

Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?
Doğru Cevap: "E" Koyunun ayak bağını biraz gevşetmelisin.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulamaya örnek yoktur?
Doğru Cevap: "B" Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.