9. Sınıf Edebiyat: Noktalama İşaretleri TEST - 1


Noktalama İşaretleri konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Noktalama İşaretleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Noktalama İşaretleri konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Noktalama İşaretleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Edebiyat: Noktalama İşaretleri TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ben bir insanın yüzünü bir kere gördüm mü; artık o yüzü nerede olsa tanırım.
Soru Açıklaması
2.
Japonya'da en yaygın din olan Şinto "Tanrıların Yolu" demek ve bu yol doğadan geçiyor. Bu yolu izlemenin bir ön koşulu var ( ) Doğaya saygılı olmak.

İnsan da doğanın bir parçası olduğuna göre insana saygı kaçınılmaz oluyor.

Bu parçada ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" (:)
Soru Açıklaması
3.
Bu köyde, Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları'n kısa bir süre komuta ettiği küçük bir ev vardır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün bu cümledeki kullanım özelliği vardır?
Doğru Cevap: "C" Bu tiyatro binasını, ölen kızının adını yaşatmak ve gelecek kuşakların kız çocuklarına sahip çıkmalarını sağlamak için yaptırmış.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mutluluk ne doğrudan erişebileceğimiz, ne de kolayca elde edebileceğiniz bir şeydir.
Soru Açıklaması
5.
Edebiyat öğretmeni ( ) Şiirler içinde ( ) Han Duvarları ( ) gibisi var mı ( ) ( ) dedi.

Bu cümlede ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" (") (') (') (?) (")
Soru Açıklaması
6.
Sait Faik ( ) Yazmazsam deli olacaktım ( ) ( ) sözüyle bence ( ) Hayata başka türlü katlanamayacaktım ( ) ( ) demek istiyor.

Bu parçada parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" (") (.) (") (") (.) (")
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekleri ayırmada
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlemişaretinin kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Aziz Dostum! Sana gönderdiğim bu mektupta...
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) atılması, anlam karışıklığına yol açar?
Doğru Cevap: "C" Yaramaz, çocuğa bir şeyler anlattı.
Soru Açıklaması
10.
Bahçenin kırmızı (I) beyaz (II) sarı güllerinin arasında mest olmuş durumda dolaşırken (III) birden az ötede bir patırdı (IV) sonra bağrışmalar (V)

Numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti konamaz?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.