9. Sınıf Edebiyat: Dinleme Türleri – Masal – Fabl TEST - 1


Dinleme Türleri – Masal – Fabl konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Dinleme Türleri – Masal – Fabl Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dinleme Türleri – Masal – Fabl konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dinleme Türleri – Masal – Fabl Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Edebiyat: Dinleme Türleri – Masal – Fabl TEST - 1
1.
I. Masallarda yer ve zaman belli değildir, hikâyelerde bellidir.

II Masallarda kişiler genellikle tip'tir, hikâyelerde karakterler öne çıkar.

III Her ikisi de olay örgüsü, yer, zaman ve kişilere sahiptir ve gerçek hayattan alınmıştır.

IV. Masallarda kalıp ifadeler vardır, hikâyelerde yoktur.

V. Masalların yazarı belli değildir, anonimdir; hikâyelerin yazarları bellidir.

Masal türü ile hikâye türünü karşılaştıran numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fablların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olağanüstü yaratıklar (devler-cinler vs) kahraman olarak seçilir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki metinlerden hangisi bir fabldan alınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kuzunun biri su içiyormuş tertemiz, pırıl pırıl bir dereden. Aç bir kurt yaklaşmış yanına, belli ki av istemiş canı. "Vaayy demiş, sinirle. Sen kim oluyorsun da suyumu bulandırıyorsun, şimdi gösteririm sana."
Soru Açıklaması
4.
Bir sanatçı, yazar insanlar arasında geçen olayları anlatmak istiyor ama onun üzerindeki birçok baskı buna izin vermiyor, anlatamıyor. Bu durumda yazar anlatmak istediklerini insanlar yerine hayvanlar arasında geçiyormuş gibi anlatıyor.

Bu parçada sözü edilen yazarın yararlandığı tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fabl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi masalların bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Betimleme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir fabl kahramanı olamaz?
Doğru Cevap: "D" Keloğlan
Soru Açıklaması
7.
Divan edebİyatında fabl türünde eser yazmaya en uygun nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mesnevi
Soru Açıklaması
8.
Halk edebİyatının anlatmaya dayanan türleri arasında yer alan bu tür sözlü kültürümüzün en güzel örneklerindendir. Kitle iletişim araçlarının fazla yaygınlaşmadığı dönemlerde; hoşça vakit geçirmenin en iyi yolu idi. Bir anlatıcı bir de dinleyici kesimi olan bu tür, farkına varmadan ahlak dersleri aldığımız anlatmalardır.

Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Masal
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi masalların şekil özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Masal anlatıcısı masalın yazarıdır.
Soru Açıklaması
10.
"Oğlan evine gelip tazıyı alır. Yola çıkınca tazıyı bırakır, kendisi de tazının gittiği yere gider. Bir müddet gittikten sonra bir adama rastlar. Bu adam dağları eline almış, hangisi hafif, hangisi ağır diye tartıp duruyor. Tazı bunun altından geçer."

Bu parçada aşağıdaki edebî türlerden hangisine özgü nitelikler vardır?
Doğru Cevap: "B" Masal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.