9. Sınıf Edebiyat: İletişim, Dil ve Kültür TEST - 1


İletişim, Dil ve Kültür konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. İletişim, Dil ve Kültür Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İletişim, Dil ve Kültür konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İletişim, Dil ve Kültür Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Edebiyat: İletişim, Dil ve Kültür TEST - 1
1.
Kullanım kılavuzları insanların bir ürünü nasıl kullanacaklarına dair yönergelerdir. Özellikle elektronik eşyaların nasıl kullanılması gerektiği konusunda hayati önem taşıyan bu kılavuzlar açıklayıcı ve yönlendiricidir. Bu sebepten bunların yalın ve aydınlatıcı olması gerekir.

Buna göre kullanım kılavuzlarında dil aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Soru Açıklaması
2.
Sadıcım bakıve! Bene bi gazoz acıve baken oodan.

(sağdıcım bakıver! Bana oradan bir gazoz açıver.)

Yukarıda Ege yöresine ait bir söyleyiş örneği verilmiştir.

"Dil içindeki farklılıklar" göz önünde bulundurulduğunda bu söyleyiş biçiminin aşağıdakilerden hangisinin örneği olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ağız
Soru Açıklaması
3.
Standart dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Yöresel ayrılıklar içerir.
Soru Açıklaması
4.
Bir göndericinin duygu ve düşüncelerini paylaşmak istediği kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Alıcı
Soru Açıklaması
5.
Ormanda piknik yapan vatandaşlarımız, bir yangın görmeleri durumunda vakit kaybetmeden Alo 177 yangın ihbar hattını arasın!

Yukarıdaki metinde dil hangi işlevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Soru Açıklaması
6.
"Göktürk Yazıtları, Kutadgu Bilig, Risaletü'n Nushiyye; Karacaoğlan, Bâki, Fuzûlî, Ömer Seyfettin var olduğu müddetçe kültürümüz ve biz dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz."

Bu cümledeki sözü edilen eserler ve edebiyatçılar aşağıdaki hangi yargıyı vurgulamak için örnek olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Edebî eserler ve edebiyatçılar dili, dil kültürü, kültür de milleti yaşatır.
Soru Açıklaması
7.
İletişimin en gelişmiş aracı dil olsa da iletişim sadece dil ile gerçekleştirilmez. İletişimde dil dışında kullanılan birçok yöntem vardır. Örneğin yolda yürürken karşıdan gelen birine başımızı salladığımızda ona selam vermiş oluruz. O da başını sallar ve elini kalbine götürür. (Selamımızı almış olur.) Beden hareketleriyle iletişim kurulur yani. Fakat Türk toplumundaki beden hareketlerinin anlamı ile İtalyan, Japon, İngiliz vs. milletindeki hareketlerin anlamı aynı olmaz. Buradan şu sonuca ulaşılır...

Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" İletişimde, yaşadığımız kültürün etkisi vardır.
Soru Açıklaması
8.
İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortama ---- denir.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" bağlam
Soru Açıklaması
9.
Altın kulelerden yine kuşlar

Tekrarını ömrün eder ilan.

Kuşlar mıdır onlar ki her akşam

Âlemlerimizden sefer eyler.

Dil, yukarıdaki metinde hangi işlevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sanatsal
Soru Açıklaması
10.
Türkiye Türkçesinde "Geçen zaman geri gelmez." biçiminde ifade ettiğimiz bir yargıyı Azeri Türkleri "Keçen künü geri gaytarmag olmaz." şeklinde söylerler.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Şive
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.