9. Sınıf Edebiyat: Hikaye Genel Özellikler - Anlatıcı ve Bakış Açıları TEST - 1


Hikaye Genel Özellikler - Anlatıcı ve Bakış Açıları konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Hikaye Genel Özellikler - Anlatıcı ve Bakış Açıları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hikaye Genel Özellikler - Anlatıcı ve Bakış Açıları konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hikaye Genel Özellikler - Anlatıcı ve Bakış Açıları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Edebiyat: Hikaye Genel Özellikler - Anlatıcı ve Bakış Açıları TEST - 1
1.
Sununun alt başlıklarını içeren ----, dinleyicilerin sunuyu ana hatlarıyla görmesine yardımcı olur. Bu sayfada o sununun temel aşamaları yer alır dolayısıyla ayrıntıya girilmez.

Sunu ile ilgili bilgi veren bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" akış sayfası
Soru Açıklaması
2.
Hikâye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini ----,---- adlı eseriyle vermiştir.

Bu cümledeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Boccaccio - Decameron
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Olayın geçtiği dönemle ilgili ayrıntılı bilgi verilir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Maupassant tarzı hikâyenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Başlangıç ve sonuç bölümleri belirgin değildir.
Soru Açıklaması
5.
Olaysız, gerilimsiz bir öyküdür bu. Olayın, gerilimin yerini belirli bir ortamdan kaynaklanan izlenimler, çağrışımlar almıştır. Serim - düğüm - çözüm bölümleri yoktur. Zamanın ve yaşamın bir noktasından birdenbire öyküye başlar yazar.

Bu parçada sözü edilen öykü türüne adını veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çehov
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin yapı unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tema
Soru Açıklaması
7.
Türk edebiyatında Çehov tarzı hikâyeleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sait Faik Abasıyanık
Soru Açıklaması
8.
Öykü bir kişinin "evinin kapısının önünde aşağıdaki gibi başlayıp yine, orada biten ufak bir gezintiyi ele almaktadır."

"Temmuz öyle vakti. Komşuda bir kadın sesi... Neye bağırdığı anlaşılmıyor. Belki çocuğuna haykırıyor. Müezzinin duvarlarından tahtaboşa bir kedi atladı. Birkaç ev ötede, bir tavuk gıdıklıyor, bir horoz da ona eşlik ediyor.

Anası, aşağıda iki komşu hanımla oturmuş, her nedense ateşlenmiş, hızlı konuşuyor. Belli ki dedikodu yapıyorlar. Tekir kedi minderin üzerine uzanmış, dört ayağını germiş uyuyor.

Hafız Nuri Efendi, kapının arkasından şemsiyesini aldı, yavaşça sokağa çıktı. Neden? Bir işi yok. Hiç çıkmasa da olabilirdi. Ancak çıkmış bulundu"

Memduh Şevket Esendal'ın "Hayat Ne Tatlı" öyküsünün giriş bölümünden alınmış bu parçadan hareketle kesit öyküleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Kahramanlar bütün yönleriyle gözler önüne serilir.
Soru Açıklaması
9.
Belkıs Hanım birdenbire kendini topladı ve büyük bir hemşire tavrıyla Hakkı Celis'in iki elinden eliyle tuttu. "Neden böyle birdenbire kalkıverdin! Ne acayip çocuksun." dedi. Hakkı Celis'e genç kadının bu samimi ve laubali hali biraz emniyet ve sükûnet verdi. Tekrar oturdu. Bir süre Seniha'dan bahsettiler.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Mekân betimlemesi yapılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Hancının avuç çizgilerini inceledim; derindi, çatlak çatlaktı, istikrarsızdı hatlar. Kısım kısım hareket belirdi gözlerimin önünde. Her insanın etrafında farklı renklerden bir hâle olur. Bu adamınki boza yakın, ölgün bir maviydi. Ruhunun cevheri oyulmuş, kenarları örselenmişti. Dışarıdaki dünyaya karşı kendini savunacak içsel kudreti kalmamıştı âdeta. İçten içe kuruyan bir bitki misaliydi hancı aslında. Yiten ruhsal kudretini ikame etmek için (yerini doldurmak için) fiziksel kudretini (gücünü) ikiye katlamıştı. İçindeki zayıflık dışına şiddet olarak yansıyordu.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Diyaloglarlardan yararlanılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.