9. Sınıf Edebiyat: Geleneksel Türk Tiyatrosu, Tiyatro Türleri TEST - 1


Geleneksel Türk Tiyatrosu, Tiyatro Türleri konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Geleneksel Türk Tiyatrosu, Tiyatro Türleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Geleneksel Türk Tiyatrosu, Tiyatro Türleri konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Geleneksel Türk Tiyatrosu, Tiyatro Türleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Edebiyat: Geleneksel Türk Tiyatrosu, Tiyatro Türleri TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Oyuncu kadrolarının iki kişiyle sınırlı olmaları
Soru Açıklaması
2.
----, kaynağı hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber Yeniçerilerin kendi aralarındaki eğlencelerinden doğduğu sanılan bir oyundur. Oyuncular tarafından yazılı bir metne bağlı kalmadan, nüktelere ağırlık vererek, seyirciye bir öğüt veya ders vermek maksadıyla sahnelenmiştir.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Orta oyununun
Soru Açıklaması
3.
----, Türk halkının binlerce yıldır düğünlerde, şölenlerde ya da yılın belirli günlerinde halkın genellikle bereket bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlardır. Zamanla köy hayatı içinde erimiş ve köy yaşamından unsurlarla beslenerek bugünkü biçimini almıştır.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Doğru Cevap: "D" Köy seyirlik oyunları
Soru Açıklaması
4.
Bir senaryonun hazırlık aşamasında kısa bir özet hâlinde ortaya konmuş şekli aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Sinopsis
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tiyatroyu oluşturan ögelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Anlatıcı
Soru Açıklaması
6.
Türk edebîyatının Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'nde Türk toplumunda bulunan görücü usulü evlilik anlatılmıştır. Bu eserde ele alınan konu yanlış anlamalarla, yanlışlıklarla süslenip eğlenceli bir üslupla anlatılmıştır.

Bu parçada verilen açıklamaya göre "Şair Evlenmesi" aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Töre komedyası
Soru Açıklaması
7.
Ben, sanatın bir işlevinin olduğuna inananlardanım. Sanat eseri, alıcısında değişiklik oluşturmalıdır. İzleyici, okuyucu bir kötülük, çirkinlik yaptığında başına neler gelebileceğini sanat eserinden hareketle öğrenirse o davranışı yapmak-tan kaçınır ve sanat eseri amacını gerçekleştirmiş olur.

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserine bakışını bu şekilde açıklayan birinin tercih edeceği türdür?
Doğru Cevap: "C" Trajedi
Soru Açıklaması
8.
Trajedi ve komedi türleri belirli sınırlar içerisinde aşırı kuralları olan tiyatro türleridir. Özellikle trajedide kahramanlar krallardan, soylulardan seçilir ve konular tarihten veya mitolojiden alınır. Üslupta soyluluk aranır. Bu nedenle trajedi ---- akımının en belirgin edebî türüdür. Bu akımın ilkeleri, anlayışı hemen hemen trajedi türünden doğmuştur.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" klasisizm
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Roman
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinde klasik trajedi ve komedide bulunan "üç birlik" kuralı doğru açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Olay – yer ve zamanın tek olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.