9. Sınıf Edebiyat: Biyografi ve Otobiyografi TEST - 1


Biyografi ve Otobiyografi konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Biyografi ve Otobiyografi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Biyografi ve Otobiyografi konusu 9. Sınıf Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Biyografi ve Otobiyografi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Edebiyat: Biyografi ve Otobiyografi TEST - 1
1.
I. Anlatıcının 1. tekil kişi olması

II. Öğretici metin türleri arasında değerlendirilmesi

III. İnsan hayatını konu edinmesi

Numaralanmış ifadelerden hangisi/hangileri biyografi ile otobiyografinin ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi biyografi türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Anlatıma öznellik hâkimdir.
Soru Açıklaması
3.
Öğretici metinlerde kişilerin kendi hayatını anlattığı yazılara ---- adı verilir.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" otobiyografi
Soru Açıklaması
4.
Biyografilerde anlatılanlar ----

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
Doğru Cevap: "B" kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu olaylardır.
Soru Açıklaması
5.
Türk edebiyatında bu türün ilk temsilcisi, Türkçedeki pek çok çalışmanın da ilk sahibi olan Ali Şir Nevaî'dir. Nevaî ilk Türkçe şairler tezkiresi olan ---- kaleme almıştır.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Mecâlisü'n-Nefâis'i
Soru Açıklaması
6.
Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından özel bir amaçla istenen ve kişinin hayatını, yeteneğini, iş yapma gücünü belgeleyen tanıtım yazısına ---- denir.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" öz geçmiş
Soru Açıklaması
7.
----, eski edebîyatımızda biyografilere yakın duran türlerdendir. Bunlarda şairlerin hayatı hakkında bilgi ve eserlerinden örneklerin verilir.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Şuara tezkireleri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinde biyografi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Biyografi yazıları, açıklayıcı ve tartışmacı anlatımla yazılır.
Soru Açıklaması
9.
I. Betimleyici ve tartışmacı anlatım türleri kullanılır.

II. Anlatılanlar, belirli bir sıra düzeniyle yazılır.

III. Birinci tekil kişi anlatımı benimsenir.

Numaralanmış ifadelerden hangisi/hangileri biyografi türünün özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
10.
Abidin Dino (1913-1993): İstanbul’da doğdu. Çocukluğu İsviçre ve Fransa’da geçti. 1925 yılında ailesiyle döndüğü İstanbul’da Robert Kolej’de öğrenim görmeye başladı. Resim sanatına olan ilgisi nedeniyle buradaki öğrenimini yarıda bıraktı. İlk çizimleri dönemin çeşitli dergilerinde yayımlandı. Eski Sovyetler Birliği’nde sinema eğitimi aldı. Daha sonra Paris’e gitti. Paris’te dönemin önemli şair ve ressamlarıyla tanıştı. 1939’da yurda döndü. Resimlerinde halktan kişileri özgün desen ve çizgilerle yansıttı. Sanatçı yurtdışında çeşitli ülkelerde sergiler açtı. Ressamlığıyla öne çıkan sanatçı heykel, karikatür, tiyatro, şiir, öykü gibi sanatın farklı dallarıyla da ilgilendi. "Kısa Hayat Öyküm", "Sensiz Her Şey Renksiz", "Yeditepe Öyküleri" sanatçının başlıca eserleridir.

Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bir şairin hayatı ana hatlarıyla aktarılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.