9. Sınıf Coğrafya: Yerküre'nin Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketinin Sonuçları TEST - 1


Yerküre'nin Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketinin Sonuçları konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Yerküre'nin Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketinin Sonuçları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yerküre'nin Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketinin Sonuçları konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yerküre'nin Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketinin Sonuçları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Coğrafya: Yerküre'nin Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketinin Sonuçları TEST - 1
1.
Dünya uzayda hem ekseni etrafında hem de Güneş etrafında döner.

Buna göre;

I. yer çekiminin kutuplara doğru gittikçe artması,

II. Kutup Yıldızı'nın görünüm açısının enlemlere göre değişmesi,

III. güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısının gün ve yıl içinde değişmesi

durumlarından hangileri Dünya’nın hareketleri sonucu ortaya çıkan özellikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Dünya hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş etrafında hareket eder. Kendi ekseni etrafında 24 saatte bir tur atarken, Güneş etrafındaki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu hareketler sırasında yeryüzünde birtakım önemli olaylar meydana gelir.

Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Gece gündüz sürelerinin değişmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Güneş ışınlarının yere değme açısının yıl içerisinde değişmesi
Soru Açıklaması
4.
Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.

Dönüş yönünün tam tersi olması durumunda,

I. Doğuda yerel saatler daha geri olurdu.

II. İzmir'de Güneş Iğdır'dan önce doğardı.

III. Gece ve gündüz oluşmazdı.

yargılarından hangileri doğru olur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Gece ve gündüzün birbirini takip etmesinin sona ermesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmemesi
Soru Açıklaması
6.
Dünya kendi ekseni etrafındaki bir turunu 24 saatte tamamlar.

Bu sürenin 12 saat olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Ekvatorda gündüz süresinin 6 saat olması
Soru Açıklaması
7.
İzmir'de yaşayan Burak yaz mevsiminde gün boyunca esen meltem rüzgârının gece karadan denize doğru estiğini gözlemlemiştir.

Bu duruma yol açan etkenleri araştırdığında kara ve denizlerin farklı ısınmasının yanında ....................................... ile ilgili de olduğunu öğrenmiştir.

Yukarıda verilen parçadaki boşluğun aşağıdakilerden hangisi ile doldurulması sonucunda doğru bilgi verilmiş olur?
Doğru Cevap: "A" Dünya'nın günlük hareketi
Soru Açıklaması
8.


Buna göre, Dünya'nın günlük hareketinin sona ermesi durumunda yukarıdaki küre üzerinde numaralandırılan yerlerden hangilerindeki basınç kuşaklarının oluşması beklenir?
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
9.
Yaz tatilinde Mısır'daki akrabalarını ziyarete giden Kemal, Mısır'da kaldığı süre boyunca gece ve gündüz arasında büyük bir ısı farkının ortaya çıktığını bunun da özellikle çöllerde taşların fiziksel yollarla ufalanmasına neden olduğunu tespit etmiştir.

Bu durumu araştırdığında nemin az olmasının yanında .......................... etkili olduğunu da öğrenmiştir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan alan aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
Soru Açıklaması
10.
Dünya'nın eksen hareketi olmasaydı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi?
Doğru Cevap: "E" Dinamik basınç kuşaklarının ortadan kalkması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.