9. Sınıf Coğrafya: Türkiye'nin İklim Tipleri TEST - 1


Türkiye'nin İklim Tipleri konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'nin İklim Tipleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'nin İklim Tipleri konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'nin İklim Tipleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Coğrafya: Türkiye'nin İklim Tipleri TEST - 1
1.
Güneydoğu Anadolu Türkiye'nin en kurak bölgesidir. Buna göre, bölge ile ilgili olarak;

I. Tarımda sulama ihtiyacı fazladır.

II. Günlük sıcaklık farkı azdır.

III. Buharlaşma şiddeti fazladır.

IV. Karma yapraklı ormanlar yaygındır.

ifadelerinden hangileri yanlış olur?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
2.
• En fazla yağışı sonbahar mevsiminde alır.

• Yazlar serin, kışlar ılıktır.

• Yıllık yağış miktarı 2000 mm'den fazladır.

• Bitki örtüsü karma ormandır.

Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdaki alanların hangisinde etkilidir?
Doğru Cevap: "D" Rize Çevresi
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlardan hangisi Türkiye'nin en çok yağış alan yörelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
4.
Türkiye'de iklim tiplerinin özelliklerini belirleyen çeşitli etkenler vardır. Bunların bir bölümü matematik konum bir bölümü özel konumdan kaynaklanır.

Buna göre;

I. cephe yağışlarının görülmesi,

II. kıyı iç kesim arasında sıcaklık farkının fazla olması,

III. kısa mesafelerde iklim değişmeleri yaşanması

durumlarından hangileri matematik konumla ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
• Bitki örtüsü steptir.

• Kış sıcaklık ortalaması –15 °C civarındadır.

• Yıllık yağış miktarı 300 mm civarındadır.

• En fazla yağışı sonbaharda alır.

Yukarıda verilen özelliklerden birine sahip olan iller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mersin
Soru Açıklaması
6.
İzmir'de zeytin, incir, pamuk tütün gibi ürünler yaygın olarak üretilirken Afyon'da buğday, arpa, çavdar gibi ürünlerin üretilmesi Afyon'un aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanır?
Doğru Cevap: "A" Yükseltinin fazla olması
Soru Açıklaması
7.
Türkiye iklimi ile ilgili olarak;

I. Yarı kurak iklimlerin yayılma alanı geniştir.

II. Farklı bitki türleri yetişir.

III. İç bölgelerde güneşlenme süresi kısadır.

IV. Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık düzenli olarak azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yetişen bitki örtülerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Savan
Soru Açıklaması
9.
Her mevsim yağışa ihtiyaç duyan ve düşük sıcaklıklara dayanıksız bir kültür bitkisinin aşağıdaki bölgelerden hangisinde doğal yetişme ortamı bulması beklenir?
Doğru Cevap: "E" Giresun
Soru Açıklaması
10.
Türkiye'de bulunduğu bölgede yazların sıcak, kışların ılık olduğunu, yıllık yağışın büyük bölümünün kışın düştüğünü ve kar yağışlarının çok az olduğunu söyleyen bir kişinin aşağıdaki kentlerden hangisinde bulunduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Muğla
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.