9. Sınıf Coğrafya: Tarihsel Süreçte Coğrafya Biliminin Gelişimi TEST - 1


Tarihsel Süreçte Coğrafya Biliminin Gelişimi konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Tarihsel Süreçte Coğrafya Biliminin Gelişimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tarihsel Süreçte Coğrafya Biliminin Gelişimi konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tarihsel Süreçte Coğrafya Biliminin Gelişimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Coğrafya: Tarihsel Süreçte Coğrafya Biliminin Gelişimi TEST - 1
1.
Fiziki coğrafyanın alt dalları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Demografi
Soru Açıklaması
2.
Atmosfer olaylarının uzun yıllar içindeki ortalama durumunu aşağıdaki bilim dallarından hangisi inceler?
Doğru Cevap: "E" Klimatoloji
Soru Açıklaması
3.
Coğrafya insan ve doğal çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın ilgi alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Güneş sisteminin dışındaki galaksilerin oluşumu ve yıldızların doğuşu
Soru Açıklaması
4.
I. Engebeli alanlarda tünel, köprü ve viyadüklerin yapılması

II. Yaşlı ve kuru ağaçların kesilerek yerlerine yeni fidanlar dikilmesi

III. Kıyı bölgelerde turizmi canlandırmak ve ekonomik getiriyi artırmak için AVM'ler açılması

Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri coğrafya bilimi açısından değerlendirildiğinde doğru bir uygulama olarak görülmez?
Doğru Cevap: "A" yalnız III
Soru Açıklaması
5.
Recep coğrafya dersinde Türkiye'nin dağları ve dağların oluşumu ile ilgili bir ödev hazırlamış ve ödevini sınıfta sunmuştur.

Buna göre, Recep ödevini hazırlarken coğrafyanın hangi dalından yararlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Jeomorfoloji
Soru Açıklaması
6.
Coğrafya biliminin inceleme konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İnsan ve toplum arasındaki ilişkiler
Soru Açıklaması
7.
Bir bilim dalı olarak coğrafya çeşitli coğrafi olayların veya özelliklerinin dağılışını inceler.

Buna göre;

I. yükselen nemli havanın yağış bırakması,

II. turunçgillerin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmesi,

III. engebeli arazilerde sanayinin gelişmemesi

durumlarından hangileri coğrafyanın dağılış ilkesi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
8.
I. Havaalanı kurulacak bölgenin fiziki özelliklerinin araştırılması

II. Köprü ve tünel yapılacak yerlerin belirlenmesi

III. Salgın hastalıklara karşı ilaç geliştirilmesi

Yukarıda verilenlerden hangilerinin belirlenmesi için coğrafya biliminin verilerinden yararlanılması gerekir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
9.
İlk kültür merkezlerinden itibaren insanlar coğrafya ile ilgilenmeye başlamışlardır. İlk coğrafi çizimler ilkel birtakım çizgilerden ibaret olsa da coğrafyanın bir bilim olarak gelişebilmesi bu çizimlerle başlamıştır denilebilir.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin bu tür faaliyetlerin ilk yapıldığı yerler arasında olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Güney Afrika
Soru Açıklaması
10.
İlk çağlarda insanların doğal çevrelerini araştırmak yönünde yaptıkları çabaların temelinde;

I. beslenme ve barınma,

II. turizm ve ticaret,

III. din ve inanışlar,

IV. sanayi faaliyetleri

amaçlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.