9. Sınıf Coğrafya: İnsanların Doğal Ortamı Kullanma Şekilleri TEST - 1


İnsanların Doğal Ortamı Kullanma Şekilleri konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. İnsanların Doğal Ortamı Kullanma Şekilleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnsanların Doğal Ortamı Kullanma Şekilleri konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnsanların Doğal Ortamı Kullanma Şekilleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Coğrafya: İnsanların Doğal Ortamı Kullanma Şekilleri TEST - 1
1.
İnsanlar tarih boyunca doğal çevreyi kullanma ihtiyacı hissetmişlerdir. İlk çağlarda avcılık ve toplayıcılıkla hayatını devam ettiren insanlar daha sonra tarım faaliyetlerine yönelmiştir.

İnsanların tarıma geçmesini sağlayan ve yerleşik hayatı başlattığı düşünülen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sabanın keşfi
Soru Açıklaması
2.
Bazı bölgelerde insanlar doğal çevreyi değiştirirken bazı bölgelerde de doğal çevreye uyum göstermek durumundadır.

Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreye uyum gösterdiğinin örneklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Doğu Anadolu'da hayvancılık yapılması
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki kavram haritasında (..........) olan bölümlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "D" Termik enerji elde etmek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreyi kullanırken bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleştirdiği zararlı durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tektonik depremlerin yaşanması
Soru Açıklaması
5.
Dünya nüfusunun hızla artması, teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların artması gibi nedenlerle insanlar doğal kaynakları daha fazla kullanmaktadır.

Bu durum pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.

I. havadaki su buharının artması,

II. tatlı ve tuzlu suların birbirine karışması,

III. milli parkların artması,

IV. kuraklığın artması

durumlarından hangileri yukarıda verilen gelişmelerin sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Kar yağışının fazla olduğu engebeli araziler kış turizmi açısından elverişli şartlara sahiptir. Bu özellikleri olan ve gerekli yatırımları gerçekleştiren ülkeler kış turizm faaliyetlerinden önemli gelir elde etmektedir.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin sözü edilen ülkelerden biri olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İsveç
Soru Açıklaması
7.
Tarihi süreç içinde insanlar her zaman doğal çevreden yararlanmışlar ve doğaya belli oranlarda zarar vermişlerdir. Ancak 20. yüzyıldan itibaren insanların doğaya verdiği zararın giderek arttığı görülmektedir.

Bu duruma yol açan etkenler arasında;

I. teknolojinin gelişmesi,

II. doğal kaynaklardan yararlanma biçiminin artması,

III. dünya nüfusunun artması,

IV. doğal kaynakların artması

nedenlerinden hangileri sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Nihat: Bence doğa insanları yönlendirerek doğal çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmeye zorlamaktadır. Bu durumda insanları bunun için suçlamak doğru değildir.

Sevda: İnsanlar doğaya hiç müdahale etmeden de yaşayabilir. İlk çağlarda insanlar hayatlarını devam ettirmeyi başarmıştır.

Murat: İnsanlar doğal çevreyi değiştirmek ihtiyacındadır. Bununla beraber doğaya en az zarar veren sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmelidir.

Sultan: İnsanlar doğal ortamın bir parçadır. Bu nedenle doğaya müdahale edebilir. Doğayı ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilir. İhtiyaçlarını karşılamak için teknolojiyi de kullanarak hayatını kolaylaştırmak için her türlü faaliyeti gerçekleştirebilir.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin doğa ve insan ilişkisi açısından doğru ifadeler kullandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız Murat
Soru Açıklaması
9.
İnsanlar, tarım faaliyetlerinin başlamasından bu tarafa toprağı işlemektedir. Bu amaçla tarım alanlarını genişleterek ve yeni yöntemler geliştirerek tarımdan alınan ürün miktarını artırma çabası içine girmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan ancak doğal çevreye ciddi zarar veren uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Meraların tarım alanına dönüştürülmesi
Soru Açıklaması
10.
İsrail oldukça kurak bir ülkedir. Bu ülke su ihtiyacını karşılamak için yer altı sularını aşırı derecede kullanmaktadır. Bu durumun ülkede ciddi sorunlara yol açtığı bilinmektedir.

Bu sorunlar arasında;

I. yer altı mağaralarının çökmesi,

II. asit yağmurlarının yaşanması,

III. yer altı suyuna deniz suyunun karışması

durumlarından hangileri yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.