9. Sınıf Coğrafya: İnsan ve Doğa Etkileşimi TEST - 1


İnsan ve Doğa Etkileşimi konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. İnsan ve Doğa Etkileşimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnsan ve Doğa Etkileşimi konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnsan ve Doğa Etkileşimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Coğrafya: İnsan ve Doğa Etkileşimi TEST - 1
1.
İnsanların beslenmesine, giyinmesine, barınma şekillerine ve geçim kaynaklarına bakıldığında, yeryüzünün değişik yerlerinde çok büyük farklılıklar olduğu görülür. Söz gelimi insanlar, Sibirya’da kürklere sarınmış bir hâlde yaşarken, Orta Afrika’da yarı çıplak vaziyette dolaşabilirler. Eskimolar balıkla beslenirken, pirinci hiç bilmezler ancak Güneydoğu Asya’da pirinç temel besin kaynağıdır.

Yukarıda anlatılan durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğal çevre şartlarının insanlara sunduğu imkânlar farklı olabilmektedir.
Soru Açıklaması
2.
I. Denizlerde dalgaların oluşması

II. Kutup bölgelerine yakın yerlerde sıcaklığın düşük olması

III. Çöl bölgelerinde hayvan ve bitkilerin az olması

IV. Okyanuslar arası yolu kısaltmak için kanallar açılması

Yukarıdakilerden hangileri doğal olaylar olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "B" yalnız IV
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsur olarak kabul edilemez?
Doğru Cevap: "B" Kâğıt
Soru Açıklaması
4.
Sanayinin geliştiği bölgelerde yeterli önlemlerin alınmaması durumunda doğal çevrenin zarar gördüğü bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde sanayi kuruluşlarının çok olması nedeniyle bu tür önlemlerin aciliyet taşıdığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İzmit
Soru Açıklaması
5.
Coğrafya biliminin temel amaçlarından biri de insanın doğayı tanımasını ve doğa ile uyumlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanların doğa ile uyumlu yaşam sürdüğünü gösteren bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Yabani hayatın ve çok geniş ormanlık alanların bulun-duğu bir arazinin milli park hâline getirilmesi
Soru Açıklaması
6.
Yeryüzünde insanların teknolojik imkanlara sahip olmadan da yaşayabileceği alanlar bulunur.

Giyinme, yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları dikkate alınırsa aşağıdaki yerlerin hangisinde bir insanın doğal ortamda hayatını uzun bir süre devam ettirebilmesi mümkün olabilir?
Doğru Cevap: "C" Amazon bölgesi
Soru Açıklaması
7.
İnsanlar ilk çağlardan bu yana doğal süreçlerle etkileşim hâlinde olmuşlardır. İlk çağlarda doğal çevreden sadece yararlanırken zamanla doğal süreçlere müdahale etmeye başlamışlardır.

Buna göre;

I. avlanmak için akarsu kıyılarına gitmeleri,

II. tarım alanı açmak için ağaçları kesmeleri,

III. yerleşmek için mağaraları tercih etmeleri

durumlarından hangileri insanların doğal süreçlere etki yaptığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
8.
Doğal çevre denildiğinde atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer akla gelir.

Aşağıdakilerden hangisi litosferde gerçekleşen olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Volkanik faaliyetler sonucu göllerin oluşması
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki görselde verilen bölge ile ilgili olarak;

I. Buharlaşma şiddeti yağıştan fazladır.

II. Bitki örtüsü ormandır.

III. Yer altı suyu yüzeye yakındır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
10.
Mehmet'in yaşadığı köyde kış ayları çok soğuk ve kış mevsimi uzun geçer. Yazın yağan yağışlar çayırların yeşermesine neden olur. Bu köyde halkın büyük bölümü hayvancılıkla geçinir.

Verilen bilgilere göre Mehmet'in yaşadığı köyde insanların hayatını etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İklim şartları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.