9. Sınıf Coğrafya: İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler ve Sonuçları TEST - 1


İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler ve Sonuçları konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler ve Sonuçları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler ve Sonuçları konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler ve Sonuçları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Coğrafya: İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler ve Sonuçları TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine yol açan olaylardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Akarsuların mekanik aşındırması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine yol açan olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübrelerin aşırı ve bilinçsiz kullanılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için yapılacak çalışmalardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Anızların yakılması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen ekonomik etkinliklerden hangisi üzerinde doğal çevre şartlarının etkisi en azdır?
Doğru Cevap: "D" Kümes hayvancılığı
Soru Açıklaması
5.
Anadolu'da tarih boyunca çeşitli uygarlıkların kurulması ve savaşlar nedeniyle orman alanları azalmıştır.

Bu durumun aşağıdaki sorunlardan hangisine neden olması beklenemez?
Doğru Cevap: "D" Yer altı kaynaklarının azalması
Soru Açıklaması
6.
Sera etkisi;

I. kasırga ve hortumların artması,

II. mevsimlerin değişmesi,

III. dünyanın sıcaklığının azalması,

IV. depremlerin yaygınlaşması

olaylarından hangilerine neden olabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Az gelişmiş ülkeler ekonomik faaliyetlerin niteliği, nüfusun dağılışı gibi özellikler açısından doğal koşullara daha fazla bağımlıdır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal koşulların insanların yaşam koşulları üzerinde daha çok etki yaptığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Arnavutluk
Soru Açıklaması
8.
I. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması

II. Atık suların denizlere boşaltılması

III. Tarım alanlarında doğal gübre kullanılması

IV. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması

Yukarıdakilerden hangileri hava kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
9.
• Ekvatoral bölgede yerleşmelerin yüksek alanlarda yoğunlaşması

• Kanada ve İskandinav Yarımadası'nda nüfusun ülkenin güneyinde toplanması

• Orta Asya ve Kuzey Afrika'da nüfusun ırmak boylarında yoğunlaşması

Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Doğal şartların nüfus dağılışını etkilediğine
Soru Açıklaması
10.
Fabrikaların yüksek bacalarından ve egzozlardan çıkan sülfür dioksit ve azot oksit gazları havaya karışır. Hava akımı esnasında buhar hâlindeki su ve oksijenle reaksiyona girerek sülfirik asit ve nitrik asit oluşturur. Asitli su buharı bulutlara katılarak onun bir parçası hâline gelir ve hava akımıyla çok uzak bölgelere taşınabilir. Buralara yağmur, kar, dolu ve sisle yeryüzüne ulaşır.

Yukarıda oluşum özellikleri verilen çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Asit yağmurları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.