9. Sınıf Coğrafya: Coğrafi Rehberim: Haritalar TEST - 1


Coğrafi Rehberim: Haritalar konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Coğrafi Rehberim: Haritalar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Coğrafi Rehberim: Haritalar konusu 9. Sınıf Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Coğrafi Rehberim: Haritalar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Coğrafya: Coğrafi Rehberim: Haritalar TEST - 1
1.
Haritalar kullanım amaçlarına göre çeşitli türlere ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir sınıflandırma içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Küçük ölçekli harita
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de illerin ve ilçelerin sınırlarını gösteren bir harita kullanım amacı bakımından aşağıdaki harita gruplarından hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "C" İdari
Soru Açıklaması
3.
Avrupa'daki ülkeleri ve ülke sınırlarını gösteren bir harita aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Siyasi harita
Soru Açıklaması
4.
Bir atlasta ABD'deki 50'den fazla eyaleti gösteren harita için;

I. Siyasi haritadır.

II. Topoğrafya haritasıdır.

III. Büyük ölçeklidir.

ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), yeryüzünde fizikî ve beşerî unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesidir. Toplanan bilgiler bilgisayar ortamında sayısal veri olarak kaydedilip görsel verilere dönüştürülür.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin sağladığı kolaylıklar arasında;

I. yeryüzüne ait modellemelere imkân sunarak geleceğe yönelik planlamaların yapılması,

II. arazi kullanımı ve belediyecilik hizmetlerini kolaylaştırması,

III. depremlerin önceden tahmin edilmesini sağlaması

durumlarından hangileri bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Bir ülkenin 1/1.500.000 ölçekli haritası 1/500.000 ölçekle tekrar çizildiğinde aşağıdakilerden hangisi değişmez?
Doğru Cevap: "E" Haritanın yön durumu
Soru Açıklaması
7.
Bir haritada gösterilen paralel dairelerinden yararlanarak, o haritanın gösterdiği yerin hangi özelliği tespit edilebilir?
Doğru Cevap: "D" Ülkenin yarım küresi
Soru Açıklaması
8.
Haritalar hiçbir zaman tam gerçeği yansıtmazlar.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dünya’nın geoit şekli
Soru Açıklaması
9.
Mekansal verilen toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve görüntülenmesine dayanır. Bilgisayar teknolojisi ile başlayan ve giderek gelişen bu sistem coğrafi bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşir.

Yukarıda tanımı verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Coğrafi bilgi sistemi
Soru Açıklaması
10.
Bir çizimin harita olarak kabul edilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "C" Belli oranda küçültme yapılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.