9. Sınıf Biyoloji: Nükleik Asitler TEST - 1


Nükleik Asitler konusu 9. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Nükleik Asitler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nükleik Asitler konusu 9. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nükleik Asitler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Biyoloji: Nükleik Asitler TEST - 1
1.
İki DNA molekülünün aynı nitelik ve nicelikte olduğunu,

I- aynı çeşitte nükleotitler içermeleri,

II- bazların aynı sıra ile dizilmeleri,

III- aynı çeşitte pentoz içermeleri

durumlarından hangileri gösterir?
Doğru Cevap: "A" yalnız II
Soru Açıklaması
2.
I- Baz

II- Nükleozit

III- Nükleotit

IV- DNA

Yukarıda verilen kavramlar büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?
Doğru Cevap: "A" IV - III - II - I
Soru Açıklaması
3.
Bir nükleotidin yapısında;

I- organik baz,

II- pentoz,

III- fosforik asit

moleküllerinden hangileri bulunur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tabloda DNA ve RNA’ya ait bazı moleküller verilmiştir.Buna göre, numaralandırılmış moleküllerden hangileri yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" I, II, V ve VI
Soru Açıklaması
5.
I- Adenin

II- Guanin

III- Urasil

Yukarıdaki bazlardan hangileri pürin grubu içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
6.
DNA ve RNA’nın ayırt edilmesinde;

I- baz çeşidi,

II- fosfat bulundurması,

III- şeker çeşidi

özelliklerinden hangileri kullanılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
7.
RNA molekülündeki nükleotit sayısı;

I- fosfat sayısı,

II- deoksiriboz sayısı,

III- pürin bazları sayısı,

IV- riboz sayısı

verilenlerden hangilerine eşittir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
8.
Değişik canlılarda bulunan DNA’lardaki farklılığı;

I- içerdiği şeker çeşidi,

II- içerdiği nükleotid çeşidi,

III- içerdiği nükleotid sıralaması

niteliklerinden hangileri belirler?
Doğru Cevap: "B" yalnız III
Soru Açıklaması
9.
I- Proteindeki amino asitlerin diziliş sırasını belirler.

II- Nükleotitlerden oluşur.

III- Hücre içi metabolik olayları kontrol eder.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri DNA’nın hücre yönetiminde etkili olduğunu kanıtlar?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
10.
DNA molekülü ile ilgili,

I- Canlının kalıtım bilgilerini bulundurur.

II- Tüm canlı hücrelerde DNA eşlenir.

III- Polinükleotit yapıdadır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.