9. Sınıf Biyoloji: Hücre Zarından Madde Geçişi TEST - 1


Hücre Zarından Madde Geçişi konusu 9. Sınıf Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Hücre Zarından Madde Geçişi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hücre Zarından Madde Geçişi konusu 9. Sınıf Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hücre Zarından Madde Geçişi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Biyoloji: Hücre Zarından Madde Geçişi TEST - 1
1.
Hücre zarı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hücrenin sert ve ölü kısmıdır.
Soru Açıklaması
2.
Canlılarda gözlemlenen ortak özelliklerden biride hücre zarına sahip olmaktır.

Hücre zarı;

I- canlı ve organik yapılı olma,

II- seçici ve geçir gen olma,

III- por adı verilen açıklıklar içerme

özelliklerinden hangilerine sahiptir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Bulundukları ortam ile ozmotik denge halinde olan X ve Y hücrelerinden; X hücresinde nişasta hidrolizi, Y hücresinde protein sentezi gerçekleşmektedir.

Bir süre sonra;

I. X hücresinin ozmotik basıncı düşer ve dışarıdan su alır.

II. Y hücresinin su oranı artar.

III. İki hücrede de turgor basıncı artar.

olaylarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre zarının görevi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hücre içine hertürlü maddenin alınmasını sağlamak.
Soru Açıklaması
5.
Osmoz olayı ile diyaliz olayı karşılaştırıldığında, diyaliz olayının osmoz olayından farkı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Osmoz olayında sadece su molekülleri geçerken diyalizde suda çözünmüş moleküller geçer.
Soru Açıklaması
6.
Hücre zarındaki glikoproteinler aşağıdaki görevlerden hangisini gerçekleştiremez?
Doğru Cevap: "E" Hücre için gerekli mineralleri sentezleme
Soru Açıklaması
7.
Hücre içi glikoz yoğunluğu %12 olan bir amip aşağıda glikoz yoğunlukları verilen ortamlardan hangisine konulursa plazmolize uğrar?
Doğru Cevap: "E" %16
Soru Açıklaması
8.
Hücre zarından geçebilecek bir molekül için;

I- hücre zarındaki porun genişliği,

II- ortamın sıcaklığı,

III- molekülün büyüklüğü

faktörlerinden hangileri maddenin hücre zarından geçiş hızında etkilidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Bir hücrenin bir molekülü difüzyon ile hücre içine alabilmesi için;

I- enerji üretebilmesi,

II- molekülün pordan geçebilecek kadar küçük olması,

III- molekülün hücre içinde derişiminin daha az olması

özelliklerinden hangileri gereklidir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “osmoz” olayının tanımı verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yarı geçirgen zardan suyun difüzyonla geçmesidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.